Rots & Water training voor leerlingen

Buitenschoolse activiteiten, Zorg

Rots &Water sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining is een psycho-fysieke training om sociale vaardigheden te trainen en te ontwikkelen. De training leert kinderen over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een fysieke invalshoek. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leren kinderen zichzelf fysiek en mentaal beter kennen, waardoor ze beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.
Voor uitgebreide informatie en voor het inschrijfformulier klikt u hier
 

Lees verder

Maandag vrij en dinsdag verkort lesrooster

Rooster

Op maandag 25 september heeft het personeel van LVO Weert, dus ook het BRAVO! College, een studiedag. De leerlingen hebben die dag vrij.
Op dinsdag 26 september volgen de leerlingen een verkort lesrooster van 40 minuten. Ze zijn die dag om 13.55 uur uit.
De huiswerkbegeleiding (voor de leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven) start om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.

Lees verder

Reclameren boekenfonds

Boekenfonds

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017 zijn er voor de leerlingen 'reclamatiedagen' waarop er gelegenheid is om te reclameren over de kwaliteit van de boeken die de leerling voor het schooljaar 2017-2018 heeft ontvangen. De beheerder van het boekenfonds noteert alle op- en aanmerkingen in de kaft van het boek. Hij zet vervolgens een paraaf met een dagstempel zodat u voor de genoteerde schade gevrijwaard bent wanneer u de boeken weer inlevert. Reclameren kan tijdens alle pauzes.

Lees verder

Stage- en banenmarkt, Cranendonck werkt!

Buitenschoolse activiteiten, Thema-avond

Op 6 oktober wordt in de Zuiderpoort in Budel een grootse stage- en banenmarkt georganiseerd. Van 16:00 uur tot 18:00 uur is de stagemarkt; speciaal bedoeld voor leerlingen en studenten die stage gaan lopen, zich willen oriënteren of in de toekomst een baan zoeken. Tijdens de banenmarkt van 18:00 uur tot 20:00 uur ontmoeten werkzoekenden en bedrijven elkaar.

Lees verder

Activiteitenweek

Kunst & Cultuur

In de week van 18 september t/m 22 september a.s. vindt onze eerste activiteitenweek plaats. In deze week vinden er allerlei projecten plaats waaronder bijv. de CITO 0-meting voor de brugklassers op maandag en dinsdag en een CKV-dag (Culturele en Kunstzinnige Vorming) op vrijdag voor iedereen. Op vrijdag wordt er tussen de middag friet geregeld voor de leerlingen.
Het definitieve programma van de activiteitenweek vindt u hier.
De leerlingen van Mavo-4 gaan deze week naar Londen.

 

Lees verder

Verbouwing school Philips van Horne

LVO-Weert

De afgelopen tijd heeft de Philips van Horne Scholengemeenschap een metamorfose ondergaan: het gebouw is helemaal verbouwd en ziet er nu veel mooier en moderner uit! In bijgaand krantenartikel kunt u meer hierover lezen.

Lees verder

Telefoonnummers en e-mailadressen

Bereikbaarheid

Het is voor ons en voor u belangrijk als de gegevens van uw kind en van uzelf zo actueel mogelijk zijn. Dit o.a. in verband met uw bereikbaarheid in het geval van bijv. ziekte of een ongelukje.
Mocht uw telefoonnummer of uw e-mailadres veranderen, zou u dit dan willen aanpassen in Magister? Als uw adres wijzigt, dan kunt u een e-mail sturen naar onze leerlingenadministratie: leerlingenadministratie@college.nl. Wij danken u bij voorbaat.

Lees verder

Fietscontrole

Maandag 18 september zal voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 de jaarlijkse fietscontrole plaatsvinden. Een aantal vrijwilligers van VVN Nederland afd. Cranendonck zal dan de fietsen van onze leerlingen controleren op o.a. de verlichting, de remmen, enz. Een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle leerlingen om die dag met de fiets naar school te komen.

Lees verder

Aanspreekpunt binnen de school

Onderwijs, Bereikbaarheid

Voor de duidelijkheid willen wij u even informeren over wie binnen onze school het aanspreekpunt is voor u en uw zoon of dochter. Dat is in eerste instantie de mentor van uw kind voor zowel u als voor uw kind. Mochten er echter zaken zijn, die niet met de mentor besproken kunnen worden, dan kunnen u of uw kind zich richten tot mevrouw Marlie Vossen, de assistent-teamleider.

Lees verder

Voorstel omtrent bezetting clusterraad

MR

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de scholen in Weert verder gegroeid. Dat is ook zichtbaar geworden in de groeiende samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsraden. Het platform waarin de verschillende MR-en vertegenwoordigd waren heeft daarin een cruciale rol gespeeld. Inmiddels is door de GMR van LVO besloten om dit platform een formele status te geven. Graag wil de clusterraad dit schooljaar samenstellen uit de huidige leden van de MR. De reden hiervoor is dat de huidige leden van de MR op de hoogte zijn van actuele zaken die spelen in de clusterraad, voorheen het platform.

Lees verder

Weert Parklaan 1A 6006 NT Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 65 77 40  |  Fax: + 31 (0)495 - 65 77 56
Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1 6021 BP Budel  |  Tel: + 31 (0)495 - 49 14 32  |  Fax: + 31 (0)495 - 49 29 67
Postadres: Postbus 69 6000AB Weert

Copyright © 2017 Het collegecranendonck

Nieuwsbrief
  Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Ideeënbus
  heb je een goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden
 

Voeg je eigen
foto's & films toe!

Social media
Bezoek ons op: