ma 30 oktober 2017
t/m vr 3 november 2017
di 7 november 2017
t/m
di 7 november 2017 08:45
t/m
vr 17 november 2017
t/m
di 21 november 2017
t/m do 23 november 2017

NieuwsPoll

BRAVO! College Cranendonck


Het BRAVO! College is een brede school waar de leerlingen de eerste twee leerjaren kunnen volgen voor de richtingen BK en HAVO-Atheneum (HA). Leerlingen kunnen ook de vierjarige MAVO volgen. De school biedt een uitstekende mogelijkheid voor leerlingen uit de gemeente Cranendonck om het voortgezet onderwijs te starten binnen hun eigen omgeving. Het BRAVO! College  is een kleine school met een warme en persoonlijke sfeer. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht. De sociale controle is groot en werkt een veilige omgeving in de hand.

BRAVO! College Cranendonck is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. LVO Weert verbindt BRAVO! College Cranendonck, Het College Weert, de Philips van Horne en Het Kwadrant. De scholen hebben één gezamenlijke Centrale Directie en een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben alle drie een eigen locatiedirecteur, De schoolleiding van het BRAVO! College bestaat uit de directie, locatiedirecteur, sectordirecteur, teamleider en assistent-teamleider.

Door de samenwerking met de scholen van LVO-Weert is een goede aansluiting op het derde leerjaar gegarandeerd.

 bravocollege.jpg  


Missie en kernwaarden

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

 “Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”Onderwijs

Het BRAVO! College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.

In Cranendonck zitten de leerlingen het eerste leerjaar in een samengestelde klas. Twee niveaus zijn gegroepeerd in één klas. Leerling, ouders en mentor kunnen de eerste twee jaren gebruiken om te kijken welke leerweg het beste bij de leerling past. Het eerste leerjaar op BRAVO! College Cranendonck is als volgt ingedeeld:


VMBO-BK  -  Kader-MAVO - HAVO/Atheneum 


Blijven zitten in leerjaar 1 en 2 is in de meeste gevallen niet zinvol. Voortzetting van de studie in een lagere leerweg biedt vaak meer mogelijkheden. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. Ga je naar het VMBO-BK, HAVO of Atheneum? Dan vervolg je je studie na het tweede leerjaar op een andere locatie; voor Atheneum en Gymnasium op Het College Weert, voor het VMBO op Het Kwadrant en voor HAVO op de Philips van Horne. Leerlingen van de MAVO maken hun opleiding af in Budel. Voor de overgang naar een volgend leerjaar is, behalve cijfers, ook de leerling achter de cijfers erg belangrijk.Beroepsoriëntatie/profielkeuze

Op het VMBO en de MAVO is er de eerste twee jaren veel aandacht voor beroepsoriëntatie. De school kijkt samen met de leerling waar zijn of haar interesses liggen en in welke dingen hij of zij goed is. Uiteindelijk zullen de VMBO-leerlingen na het tweede jaar een keuze moeten maken voor een sector: 1. Zorg & Welzijn, 2. Economie, 3. Techniek of 4. Groen.

Op het HAVO/Atheneum maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel: 1. Natuur & Techniek, 2. Natuur & Gezondheid, 3. Economie & Maatschappij of 4. Cultuur & Maatschappij.


bravo_entree.jpg


Koers Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2016 biedt LVO Weert een nieuwe vorm van onderwijs: KOERS. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Ben jij iemand die die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? Kijk dan op www.koersweert.nl. De leerlingen van KOERS zijn gehuisvest op Het College Weert.Schooltijden

Het lesrooster op het BRAVO! College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. De lestijden zijn hier in te zien. Je volgt elke dag zes lessen van 50 minuten. Na 15:00 uur is het mogelijk extra activiteiten te volgen. Hierbij kun je denken aan de sportklas, huiswerkklas, steunles, etc. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling een zevende uur heeft. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt de les vervangen.Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt het BRAVO! College bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de opleidingen met hun afkortingen.Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg  http://vacatures.stichtinglvo.nl of of www.limburgzoektdocenten.nl om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren.
 

  

Weert Parklaan 1A 6006 NT Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 65 77 40  |  Fax: + 31 (0)495 - 65 77 56
Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1 6021 BP Budel  |  Tel: + 31 (0)495 - 49 14 32  |  Fax: + 31 (0)495 - 49 29 67
Postadres: Postbus 69 6000AB Weert

Copyright © 2017 Het collegecranendonck

Ideeënbus
  heb je een goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden
 

Voeg je eigen
foto's & films toe!

Social media
Bezoek ons op: