HAVO-Atheneum

HAVO-  en Atheneum-leerlingen starten op het BRAVO! College in dakpanklassen. Twee niveaus zijn gegroepeerd in één klas. Bij voldoende aanmeldingen is er ook een aparte atheneum-brugklas.

HAVO

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als HAVO, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De HAVO is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding. De opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havodiploma geeft tevens toegang tot het VWO. Een HAVO-leerling kiest voor aanvang van het vierde schooljaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel. Er zijn vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

HAVO-leerlingen vervolgen hun studie na het derde leerjaar op de Philips van Horne.

Atheneum

Het atheneum is een zesjarige opleiding en een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) zonder de klassieke talen Grieks en Latijn. De exameneisen zijn gelijk voor alle VWO-leerlingen, maar Gymnasiasten doen in tegenstelling tot de atheneumleerlingen ook eindexamen in ten minste één van de klassieke talen. Sinds de nieuwe inrichting van de Tweede Fase (de laatste drie leerjaren) doet iedere leerling eindexamen in een of twee van de vier profielen:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Atheneum-leerlingen vervolgen hun studie na het tweede leerjaar op Het College Weert.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!