Kunst en Cultuur

Bij de Kunst en Cultuur-stroom op het BRAVO! College werken de kunstvakken samen waardoor de leerlingen een verbinding tussen de vakken duidelijker gaan ervaren. Naast kennisoverdracht krijgen de leerlingen vakspecifieke vaardigheden. Tijdens de lessen ontdek je jouw talenten welke op een expressieve manier worden gepresenteerd.


Kunst en Cultuur

Het eerste leerjaar dient als oriëntatiejaar voor alle leerlingen. Na het eerste leerjaar kun je kiezen voor de Kunst en Cultuur-stroom. Je werkt aan gezamenlijke thema’s binnen de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid en drama. Kunstgeschiedenis is hierbij een verbindende factor. Daarnaast worden er vakspecifieke vaardigheden aangeboden zoals musiceren, zingen, teken-en handvaardigheid technieken en tekstbeleving bij theater. Ook worden er activiteiten gepland waarbij leerlingen aan de slag gaan met workshops onder leiding van professionele kunstenaars/muzikanten.


Creativiteit

Naast vakspecifieke vaardigheden is de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling erg belangrijk. Je maakt kennis met professionele kunst waarbij waarnemen en analyseren een belangrijke factor is. Je leert innovatief en expressief te zijn. Je leert jezelf uitdrukken in beeld, woord, muziek en beweging. Hierbij is organisatie een belangrijke vaardigheid. Je leert jezelf en anderen waarderen door je eigen en elkaars werk te bekijken en te beoordelen.


Presentatie

Binnen de Kunst en Cultuur-stroom is samenwerking tussen de vakken heel belangrijk waardoor leerlingen de verbinding tussen de vakken zullen ervaren. Programma’s van de verschillende vakken zullen op elkaar afgestemd zijn. Tijdens een gezamenlijke afsluiting zullen de vakken als één groot spektakel te zien zijn. Dit zal in het theater van de school of op andere podia zijn.


Talentontwikkeling

Leerlingen hebben verschillende talenten. Ook vakspecifiek is het zo dat leerlingen verschillende behoeften hebben binnen het lesprogramma, welke via een opmaat programma zoveel mogelijk aangeboden zal worden. De leerlingen die tekenen volgen, kunnen een porfolio samenstellen om toegelaten te worden tot de academie en worden daarin begeleid. Voor zeer muzikale leerlingen is er de mogelijkheid om na auditie deel te nemen aan Musicline / VoCo (vooropleiding Conservatorium).


Bekijk hier de folder Kunst en Cultuur


Voor informatie over de Kunst en Cultuurstroom kan contact worden opgenomen met de Cultuurcoördinatoren via info@bravocollege.nl.

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.