MAVO

De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort MAVO) is de opvolger van de mulo of ulo. Sinds 1999 is de mavo vaak opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waarbij het onderwijs wordt aangeboden als vmbo-theoretische leerweg. De opleiding duurt vier jaar en bereidt voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en omvat mede algemene vorming.

De leerlingen van de MAVO starten op BRAVO! College Cranendonck in één van de volgende brugklassen:

  • 1 VMBO-kader/MAVO gecombineerd
  • 1 MAVO/HAVO

 
De opleiding heeft een onderbouw en een bovenbouw. In de bovenbouw, het derde en vierde leerjaar, geldt voor de theoretische leerweg een aantal sectoren:

  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • Landbouw

MAVO-leerlingen kunnen de volledige, vierjarige opleiding afmaken op het BRAVO! College.

 

 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!