Musicline

Speel je zelf een instrument of zing je graag? Maak je muziek bij een harmonie of een fanfare? Zing je in een koor? Heb je les op de muziekschool of bij een privé-docent? Speel je in een band? Schrijf je je eigen nummers?Kortom, ben jij iemand die veel met muziek bezig is?: Dan is Musicline misschien iets voor jou…!


Musicline

Musicline is bedoeld voor leerlingen van LVO-Weert (leerjaar 1 t/m 3) met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en eventueel een vervolgopleiding muziek ambiëren. Musicline laat leerlingen kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Het is een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent en dient niet ter vervanging hiervan. Musicline bestaat uit een heterogene groep van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 en biedt differentiatie en maatwerk.


Programma

Het Programma bestaat uit twee lesuren, waarvan 1/3 deel muziektheorie en gehoortraining en 2/3 deel musiceren en componeren. Tijdens de lessen wordt toegewerkt naar de gestelde eisen van een auditie aan een muziekvervolgopleiding. Naast de lessen vinden er diverse activiteiten, workshops en voorstellingen op school en buiten school plaats. Ook worden er op regelmatige basis performancemogelijkheden aangeboden en is er aandacht voor beroepsoriëntatie.

Musicline wordt gecoördineerd door muziekdocenten van LVO Weert en vormgegeven en gedoceerd door muziekdocenten van LVO Weert in samenwerking met studenten van het Conservatorium Maastricht. Studenten die meewerken aan Musicline worden hier speciaal voor geselecteerd. Musicline vindt plaats op de Philips van Horne (Wertastraat 1 te Weert) op maandagmiddag van 15.15u tot 16.45u (tijden onder voorbehoud). Voor deelnemende leerlingen van de andere locaties wordt contact opgenomen met de betreffende teamleider om in overleg mogelijk te maken dat leerlingen tijdig aanwezig kunnen zijn.

Musicline werkt samen met Conservatorium Maastricht en andere MBO & HBO Muziek-vervolgopleidingen. Voor diverse activiteiten en workshops wordt de samenwerking met muziekscholen en verenigingen in de omgeving gezocht. Musicline is een voorportaal van de Vooropleidingen Muziek in de bovenbouw Mavo, Havo en Vwo, de Vooropleiding voor het Conservatorium (VoCo), maar ook andere Vooropleidingen Pop/Rock.


Kosten

Musicline vraagt een eigen bijdrage van ouders van €150,- per schooljaar. Uit deze bijdrage worden o.a. de activiteiten, workshops, performancemogelijkheden en excursies betaald.


Toelating

Musicline is mogelijk na een auditie. De richtlijnen voor de auditie zijn hier te vinden. De leerlingen worden beoordeeld op basis van muzikaliteit, talent en ontwikkelperspectief betreffende muzikaal gehoor. De beoordeling gebeurt door muziekdocenten van LVO Weert en betrokken partners van de vervolgopleidingen Muziek. Aan het einde van ieder leerjaar vindt er een afsluitend beoordelingsmoment plaats dat tevens dient als auditie voor het opvolgende leerjaar.

VoCo Onderbouw

Musicline is een doorontwikkeling van de VoCo onderbouw (vooropleiding voor het Conservatorium) die sinds 2008 bij LVO Weert wordt aangeboden. Waar bij de VoCo de achterliggende gedachte een voorbereidend traject richting het Conservatorium is, biedt Musicline een breder perspectief.

Bekijk de folder Musicline


Meer informatie? Neem dan contact op met dhr. Sven Heijman (muziekdocent LVO Weert én coördinator Musicline) via musicline@lvo-weert.nl

VoCo

VoCo staat voor VOoropleiding COnservatorium en is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. Tijdens deze opleiding kun je ontdekken of jij muziek zo leuk vindt dat je er later je boterham mee wilt verdienen. Ook kun je erachter komen of je talent genoeg hebt om naar het conservatorium te kunnen. De scholen van Weert werken hiervoor nauw samen met het conservatorium van Maastricht.

VoCo-onderwijs LVO Weert

  • Het College Weert
  • Philips van Horne
  • Het Kwadrant
  • BRAVO! College

Ongeacht op welk van de vier scholen je zit, de lessen VoCo vinden altijd plaats op de Philips van Horne. De roosters zijn zo dat je op tijd van locatie kunt wisselen.


VoCo in de bovenbouw

In de bovenbouw betekent dat, dat je na een toelatingsexamen regelmatig les krijgt op het conservatorium. Je speelt er regelmatig voor een docent. Je doet mee aan workshops en je werkt er samen met andere leerlingen die ook aan hun voorbereiding voor het conservatorium bezig zijn. Ook krijg je er les in de muziektheorie, zodat je goed voorbereid aan je conservatorium kunt beginnen.

Naast je activiteiten op het conservatorium heb je dan nog de mogelijkheid om op HAVO en VWO het eindexamen muziek te gaan volgen. Zo ben je optimaal voorbereid op jouw studie muziek.


VoCo volgen?

De VoCo is bedacht voor leerlingen met muzikaal talent, die veel interesse hebben in muziek en die een beroep in de muziek overwegen. Ook als je nog niet zeker weet wat je later wilt gaan doen, heb je de mogelijkheid deze stroom te volgen. VoCo-leerlingen worden geselecteerd door middel van een auditie. Tijdens deze auditie laat je zien dat je aanleg en talent hebt om op meer dan gemiddeld niveau muziek te maken of dit niveau te gaan ontwikkelen.


Informatieavond

Ben je nieuwsgierig geworden? Ook in het nieuwe schooljaar organiseren we een informatieavond voor jou en je ouders/verzorgers. Daar krijg je alle info over Musicline en over VoCo inclusief een inschrijvingsformulier. Vooraf aanmelden voor de informatieavond is noodzakelijk! De informatieavond vindt plaats op dinsdag 3 april om 19:30 uur op de Philips van Horne.

Stuur om je aan te melden voor de informatieavond een mail met onderstaande gegevens naar mw. Van Dael.

  • Naam van jou (leerling)
  • Telefoonnummer van je ouders
  • Aantal personen dat naar de informatieavond komt
  • Naar welk van de drie Weerter scholen je volgend jaar (waarschijnlijk) gaat
  • E-mailadres van je ouders

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!