De Brugklas

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

“Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”


Leerwegen


Op het BRAVO! College kun je terecht voor:

 • De eerste twee leerjaren van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
 • De eerste twee leerjaren van het atheneum.
 • De eerste drie leerjaren van de havo.
 • De volledige, vierjarige mavo.
 • De zesjarige techniekopleiding (BIVAK)

Ook LWOO-geïndiceerde leerlingen kunnen bij ons terecht.

Het eerste is het even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen. Maar, de grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Wij helpen je daarbij!
 


Klassen

Op Het BRAVO! College zitten de leerlingen het eerste leerjaar in gecombineerde klassen. Leerlingen die de techniekopleiding volgen, komen in een aparte brugklas. In de brugklas onderzoeken we samen of deze leerweg de meest passende is voor jou. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. Wij hebben onderstaande brugklassen:

 • 1 VMBO-Basis/Kader gecombineerd
 • 1 VMBO-Kader/MAVO gecombineerd
 • 1 Techniekopleiding
 • 1 MAVO/HAVO
 • 1 HAVO/Atheneum*

  * Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 atheneum gemaakt.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden en hoeveel uur per week je een bepaald vak krijgt? Download dan hieronder de lessentabellen. 

Begeleiding

Het BRAVO! College is een compacte school. We gaan en staan voor boeiend, toekomst- en voortgezet onderwijs op maat en goede resultaten. Onze BRAVO! College-leerlingen stromen optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstandige en zelfbewuste houding werken ze in een stimulerende en plezierige omgeving samen aan de eigen ontwikkeling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

Iedere leerling op het BRAVO! College Cranendonck krijgt een coach toegewezen. De coach is de spil van de begeleiding. Hij/zij zij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De coach signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Somtoday. Hij/zij begeleidt leerlingen zowel sociaal-emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden.


Lesrooster

Het lesrooster op het BRAVO! College is bijzonder. Je begint elke dag op dezelfde tijd en bent elke dag op hetzelfde moment uit. De lestijden zijn van 8.45 tot 14.45 uur. Dat is wel zo duidelijk. Onze lessen duren 30 minuten en je hebt elke dag tien lessen. Zo heb je rust en structuur op school.

Benieuwd hoe een lesdag op het BRAVO! College eruit ziet? Niek en Fem nemen je mee de school in en gaan uiteraard ook even kijken bij het BIVAK onderwijs. Ga je mee?


Veel extra’s

Het BRAVO! College Cranendonck biedt veel extra’s voor leerlingen die uitgedaagd willen worden. Allereerst is er voor de havo-atheneum het vak Technologie; een middel om leerlingen kennis te laten maken met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Het BRAVO! College is ook een begaafdheidsprofielschool. Meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen kunnen nog meer maatwerk en ruimte krijgen.

Tijdens de praktische lessen wordt steeds meer het contact met de omgeving gezocht; leerlingen gaan kijken bij bedrijven in de regio en voeren opdrachten uit.

Daarnaast heeft sport een prominente plek binnen de school. De scholen van LVO Weert zijn Topsport Talent Scholen. Topsporters krijgen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!