Voor groep 8

Binnenkort maak je een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet jij al wat je zoekt? Ben je misschien nieuwsgierig naar het Technasium of de Kunst en Cultuur-stroom? Kom dan naar het BRAVO! College! Wist je dat wij de plezierigste school van de regio zijn?! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan. Het BRAVO! College Cranendonck is een school die midden in de Budelse gemeenschap staat. De kleinschaligheid en de warme en persoonlijke sfeer maken dat je je snel thuis voelt. Hier sta je er niet alleen voor!

Voorlichtingactiviteiten

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2018-2019 diverse voorlichtingactiviteiten: 


Open Huis

Op maandag 8 oktober 2018 kunnen leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op het BRAVO! College en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er is veel aandacht voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals het Technasium, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool en de sportklassen. Bent u al benieuwd naar het BRAVO! College? De promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze school.


Voorlichtingsavonden

Tijdens de voorlichtingsavond/proeflessen voor groep 8 op maandag 10 december 2018 van 18:30 tot 20:30 uur wordt uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen kunnen tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen tijdig informatie over de voorlichtingsavond via hun basisschool.   


Meekijkmiddagen

Op woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019 zijn alle groep 8-leerlingen uitgenodigd voor de meekijkmiddagen van LVO Weert. Leerlingen kunnen kennismaken met de school van hun keuze.


Aanmelddagen

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 zijn de aanmeldavonden. Aanmelden geschiedt met de volgende documenten:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.
 • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen).

Het aanmeldformulier is hier t.z.t. te downloaden. Bij voorkeur het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen.

 

BRAVO! College

Op het BRAVO! College kun je terecht voor:

 • de eerste twee leerjaren van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • de eerste twee leerjaren van het atheneum
 • De eerste drie jaren van de havo
 • de volledige, vierjarige mavo.

Ook LWOO-geïndiceerde leerlingen kunnen bij ons terecht.
Het eerste jaar is het even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen, maar de grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Wij helpen je daarbij!

Missie en kernwaarden

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

“Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

Visie

Het BRAVO! College is een kleinere school. We gaan en staan voor boeiend, toekomst- en voortgezet onderwijs op maat en goede resultaten. Onze BRAVO! College-leerlingen stromen optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstandige en zelfbewuste houding werken ze in een stimulerende en plezierige omgeving samen aan de eigen ontwikkeling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

Rust, regelmaat en ruimte

Het lesrooster op het BRAVO! College is bijzonder. Je begint elke dag op dezelfde tijd en bent elke dag op hetzelfde moment uit. De lestijden zijn van 8.45 tot 14.55 uur. Dat is wel zo duidelijk. Onze lessen duren 50 minuten en je hebt elke dag zes lessen. Zo heb je rust en structuur op school.

Veel extra’s

BRAVO! College Cranendonck biedt veel extra’s voor leerlingen die uitgedaagd willen worden. Allereerst is er voor de HAVO-Atheneum het Technasium; een middel om leerlingen kennis te laten maken met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Het College is ook begaafdheidsprofielschool. Meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen kunnen nog meer maatwerk en ruimte krijgen.

Daarnaast heeft sport een prominente plek binnen de school. Leerlingen die dat willen, kunnen direct na school sporten in onze eigen sportklas of bij een van de sportverenigingen waarmee de school samenwerkt. De scholen van LVO Weert zijn ook Topsport Talent Scholen. Topsporters krijgen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

LVO Weert: veelgestelde vragen


De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op de Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de vier profielen:

 • EO: Economie en Ondernemen
 • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
 • PIE: Produceren, Installeren en Energie
 • ZW: Zorg & Welzijn
 • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.

2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op BRAVO! College Cranendonck of op de Philips van Horne. Beiden bieden een 4-jarige MAVO met alle sectoren.

3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op BRAVO! College Cranendonck of op de Philips van Horne. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van HAVO. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.

4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op BRAVO! College Cranendonck of Het College Weert. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum aan. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.

5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.

6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

 • BRAVO! College Cranendonck: 1 VMBO-Basis/Kader gecombineerd, 1 VMBO-Kader/MAVO gecombineerd, 1 MAVO/HAVO, 1 HAVO/Atheneum en eventueel 1 Atheneum (bij voldoende aanmeldingen).
 • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader, KOERS-Het Kwadrant en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding.
 • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 MAVO-Technologieroute, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO en tweejarige dakpanklas mavo/havo.
 • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium en 1 Gymnasium-TTO. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.  

7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. TTO is niet mogelijk op BRAVO! College Cranendonck.

8) Ik wil het Technasium doen. Kan dat op het BRAVO! College?

Ja, dat kan, mits je HAVO- of VWO-advies hebt. Op het BRAVO! College noemen wij dit vak Technologie.

9) Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.

10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.

11) Hoe zit het met aanmelden?

Zoals in de agenda van het BRAVO! College terug te vinden is, zijn maandag 11 maart en dinsdag 12 maart 2019 de aanmeldingsavonden (19:00-21:00 uur). Ouders van leerlingen in groep 8 worden hierover ingelicht via de basisscholen. Interesse in Koers? Dit kunt u aangeven tijden het aanmelden in Weert of Cranendonck. 

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.
 • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen).

Het aanmeldformulier is hier t.z.t. te downloaden. Bij voorkeur het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen. 

12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (Mavo-Havo-Atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden gebeurt via de reguliere opleidingen op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert, de Philips van Horne of het BRAVO! College en kunnen ter plekke aangeven of ze interesse hebben in Koers. Na de aanmelddagen wordt de selectieprocedure voor Koers opgestart. Voor Koers zijn 40 plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling wordt er geloot. Leerlingen die niet geplaatst worden bij Koers worden automatisch geplaatst op de school waar ze zich hebben aangemeld. 

Vanaf het schoojaar 2018-2019 biedt Het Kwadrant ook voor de BK-leerlingen Koers aan. Aanmelden voor Koers-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.


Kennismakingsavond nieuwe leerlingen: maandag 17 juni 2019.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert en Cranendonck bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de vier scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje hier beneden  (+/- 15 minuten).

Kijk ook eens naar:

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!