Voor groep 8

Hey, hallo? Ja, jij daar! Ben jij ook op zoek naar een middelbare school?
Kom dan langs bij het BRAVO! College, waar samen leren en plezier maken centraal staat!

Op het BRAVO! College hebben wij vertrouwen in ieder kind. Een gezellige, kleine school voor alle niveaus. Hier kun je de mavo en de 6-jarige techniekopleiding helemaal afronden. De havo kun je hier drie jaar volgen en voor de andere niveaus kun je hier twee jaar blijven. Je kunt ook meedoen aan buitenschoolse activiteiten.

De kleine school heeft grote ideeën; als je die wil weten, kom dan naar onze school!
We hopen je volgend jaar te zien rondlopen op het BRAVO! College hier in Budel. 


Voorlichtingsactiviteiten


Vanwege de onzekere situatie rondom COVID-19 en de geldende RIVM-richtlijnen bekijken wij op dit moment hoe wij onze voorlichtingsactiviteiten dit schooljaar veilig kunnen laten verlopen.


Open Huis

In onze communicatie over de voorlichtingsactiviteiten hebben we aangegeven dat we in week 45 (maandag 2 t/m donderdag 5 november 2020) een Open Huis organiseren op alle scholen van LVO Weert. Om de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel in acht te nemen hebben wij echter besloten het Open Huis in november geen doorgang te laten vinden.

Benieuwd naar het BRAVO! College? De promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze school. Tevens is de folder van het Open Huis van afgelopen jaar hier al in te zien.


Voorlichtingsactiviteit

In plaats van het Open Huis zijn wij voornemens in week 2 van 2021 (de data waarop de voorlichtingsavonden met proeflessen gepland stonden) een voorlichtingsactiviteit te plannen. Hoe deze er precies uit komt te zien, welke doelgroep daarvoor wordt uitgenodigd en op welk tijdstip dit plaats vindt, wordt in de komende weken beslist en gecommuniceerd via onze websites.

Voorlopige nieuwe data voorlichtingsactiviteit:

 • Maandag 11 januari 2021: Het College Weert en Koers, Parklaan 1a, Weert
 • Dinsdag 12 januari 2021: Philips van Horne, Herenstraat 298, Weert
 • Woensdag 13 januari 2021: BRAVO! College Cranendonck, Jan van Schoonvorststraat 1, Budel
 • Donderdag 14 januari 2021: Het Kwadrant, Thornstraat 7, Weert                  

Let wel, de coronamaatregelen vanuit het RIVM kunnen gedurende het schooljaar veranderen. Deze bepalen in grote mate wat er tegen die tijd wel en niet georganiseerd mag worden. Wij houden de maatregelen goed in de gaten houden en volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en Stichting LVO te allen tijde op.

Ben je benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het  onderwijsaanbod LVO Weert.


Meeloopmiddag

Op woensdag 24 februari 2021 kunnen alle groep 8-leerlingen deelnemen aan de meeloopmiddagen van LVO Weert. Je kunt dan kennismaken met de school van jouw keuze. Aanmelden voor de meeloopmiddag is verplicht. Meer informatie hierover volgt t.z.t.


Aanmelddagen

Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kan op maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021 tussen 19:00 en 21:00 uur. Meer informatie over de aanmelddagen en benodigde documenten volgt t.z.t.

BRAVO! College

Op het BRAVO! College kun je terecht voor:

 • de eerste twee leerjaren van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • de eerste twee leerjaren van het atheneum
 • de eerste drie jaren van de havo
 • de volledige, vierjarige mavo
 • de zesjarige techniekopleiding/vakmanschapsroute (BIVAK)

Ook LWOO-geïndiceerde leerlingen kunnen bij ons terecht.
Het eerste jaar is het even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen, maar de grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Wij helpen je daarbij!


Missie en kernwaarden

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

“Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

Visie

Het BRAVO! College is een compacte school. We gaan en staan voor boeiend, toekomst- en voortgezet onderwijs op maat en goede resultaten. Onze BRAVO! College-leerlingen stromen optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstandige en zelfbewuste houding werken ze in een stimulerende en plezierige omgeving samen aan de eigen ontwikkeling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

Rust, regelmaat en ruimte

Het lesrooster op het BRAVO! College is bijzonder. Je begint elke dag op dezelfde tijd en bent elke dag op hetzelfde moment uit. De lestijden zijn van 8.45 tot 14.45 uur. Dat is wel zo duidelijk. Onze lessen duren 30 minuten en je hebt elke dag tien lessen. Zo heb je rust en structuur op school.

Veel extra’s

BRAVO! College Cranendonck biedt veel extra’s voor leerlingen die uitgedaagd willen worden. Allereerst is er voor de havo-atheneum het vak Technologie; een middel om leerlingen kennis te laten maken met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Het BRAVO! College is ook een begaafdheidsprofielschool. Meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen kunnen nog meer maatwerk en ruimte krijgen.

Tijdens de praktische lessen wordt steeds meer het contact met de omgeving gezocht; leerlingen gaan kijken bij bedrijven in de regio en voeren opdrachten uit.

Daarnaast heeft sport een prominente plek binnen de school. De scholen van LVO Weert zijn Topsport Talent Scholen. Topsporters krijgen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

LVO Weert: veelgestelde vragen


Het BRAVO! College en de Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-Basis en VMBO-Kader melden zich aan op het BRAVO! College Cranendonck of op Het Kwadrant. Beide scholen bieden de vier profielen:

 • EO: Economie en Ondernemen
 • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
 • PIE: Produceren, Installeren en Energie
 • ZW: Zorg & Welzijn
 • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant en het BRAVO! College wordt tevens een 6-jarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. Het BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.

2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op het BRAVO! College Cranendonck of op de Philips van Horne. Beiden bieden een 4-jarige MAVO met alle sectoren.

3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op het BRAVO! College Cranendonck of op de Philips van Horne. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van HAVO. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.

4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op het BRAVO! College Cranendonck of Het College Weert. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum aan. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.

5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.

6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

 • BRAVO! College Cranendonck: 1 VMBO-Basis/Kader gecombineerd, 1 VMBO-Kader/MAVO gecombineerd, 1 Techniekopleiding, 1 MAVO/HAVO, 1 HAVO/Atheneum en eventueel 1 Atheneum (bij voldoende aanmeldingen).
 • Het Kwadrant: in de brugklas van het vmbo zitten alle basis- en kaderleerlingen bij elkaar in gecombineerde klassen. Leerlingen van Praktijkonderwijs zitten in aparte klassen.
 • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 MAVO-Technologieroute, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO en 2-jarige dakpanklas MAVO/HAVO.
 • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium en 1 Gymnasium-TTO. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.  

7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. TTO is niet mogelijk op BRAVO! College Cranendonck.

8) Ik wil het Technasium doen. Kan dat op het BRAVO! College?

Nee, geen Technasium, maar wel Technologie, dat nauw aansluit bij het Technasium.

9) Waar kan ik als topsporter terecht?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. 

10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend..

11) Hoe zit het met aanmelden?

Zoals in de agenda van het BRAVO! College terug te vinden is, zijn maandag 9 maart en dinsdag 10 maart 2020 de aanmeldingsavonden (19:00-21:00 uur). Ouders van leerlingen in groep 8 worden hierover ingelicht via de basisscholen.


12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden kan op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert.  Voor schooljaar 2020-2021 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.

Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen volgend jaar KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.

De kennismakingsavond voor de nieuwe leerlingen is op maandag 7 juni 2021.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert en Cranendonck bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de vier scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje hier beneden  (+/- 15 minuten).

Kijk ook eens naar:

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!