BRAVO! College voor innovatief vakmanschap

7 februari 2019
Terug

Het Cranendonckse bedrijfsleven, BRAVO! College, Kr8tig, gemeente Cranendonck, Vocaal en het OCC hebben de handen ineengeslagen. Met het oog op de realisering van een duurzame industrie campus METALOT zijn de voorbereidingen in volle gang voor de ontwikkeling van innovatief techniekonderwijs onder de vlag van het BRAVO! College.

Een en ander is nog afhankelijk van interne besluitvorming. We hopen u op korte termijn te kunnen berichten dat leerlingen van de niveaus basis, kader en mavo zich voor het schooljaar 2019-2020 al kunnen aanmelden voor deze vakmanschapsroute/6-jarige techniekopleiding op het BRAVO! College.

Binnen LVO Weert zal deze opleiding worden vormgegeven in samenwerking met de vakmanschapsroute/6-jarige techniekopleiding van Het Kwadrant. Over en weer wordt er kennis en expertise gedeeld en o.a. gewerkt aan gezamenlijke voorlichtings- en kennismakingsprogramma’s voor techniek op basisscholen in Cranendonck en Weert. De 6-jarige techniekopleiding van het BRAVO! College wordt als één van de pijlers meegenomen in het regionaal plan ‘Sterk Techniek Onderwijs’.

Verbinding bedrijfsleven

Er wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het lokale bedrijfsleven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leslocaties bij de bedrijven uit diverse branches. Zodoende blijft de overdracht van kennis en het werken met de nieuwste materialen up-to-date. Diverse MBO opleidingen uit Brabant en Limburg hebben zich al gemeld als partner om een doorlopende leerlijn te realiseren. 

De insteek is dat door het aanbieden van een hoogwaardige en innovatie technische opleiding lokale technische vacatures beter kunnen worden ingevuld. Daarnaast hopen de initiatiefnemers dat de weglek van leerlingen naar technische opleidingen in Maaseik en Overpelt te beperken en in de toekomst te stoppen.

De aanmelddagen op de scholen van LVO Weert zijn op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!