Nieuws

Centrale eindexamens geschrapt

24 maart 2020
Terug

Beste ouders, beste eindexamenleerlingen,

Minister Slob van Onderwijs heeft in de persconferentie van vandaag bevestigd dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Een zware beslissing en we begrijpen dat u daar vragen over hebt. In deze onzekere tijd, willen we u toch alvast zoveel mogelijk informatie over deze beslissing geven.


Wat betekent dit?

Alle centrale examens komen te vervallen: de centraal schriftelijk examens, praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb. De schoolexamens gaan wel door. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Dit is een volwaardig diploma, dat toegang zal geven tot elke vervolgopleiding.

Gisteren hebben we u laten weten dat we de schoolexamens tot nader bericht zijn opgeschort. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop, daarom zullen er tot 6 april geen schoolexamens worden afgenomen op onze school. Op dit moment is er geen noodzaak om leerlingen naar school te halen om een schoolexamen te doen. Mondelinge examens of andere vormen van examens die op afstand plaats kunnen vinden, kunnen wel gewoon doorgang vinden. Indien van toepassing, wordt de leerling hierover geïnformeerd. 

Na 6 april verschijnen de uitkomsten van het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord-Brabant. Na die datum is bekend of het mogelijk is om in de schoolgebouwen schoolexamens af te nemen. Dit uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Zodra we hier meer over weten, zullen we u hierover informeren. Tot begin juni is er tijd gegeven om de schoolexamens in alle rust en veiligheid te laten plaatsvinden. Waar mogelijk worden schoolexamens digitaal en op afstand afgenomen. We komen met een planning en zodra we meer informatie hebben, zullen we die met u delen.

De school gebruikt de tijd tot 6 april om op afstand met uw zoon/dochter door te gaan met de voorbereidingen voor de schoolexamens. Alle leerlingen volgen in ieder geval tot 6 april volgens rooster, de lessen op afstand. We gaan voor iedere leerling een werkbare afronding van de schoolexamens organiseren. Dit kan betekenen dat er een wijziging komt in het PTA. Bijvoorbeeld omdat er gekozen wordt voor een andere vorm van afname van het schoolexamen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we dat tijdig met u communiceren.

Nu de centrale examens niet doorgaan, vormen de schoolexamens de basis voor het diploma. In de komende periode wordt deze maatregel praktisch uitgewerkt. Meer informatie over o.a. herkansingen, de diplomabeslissing, zak-/slaagrichtlijnen volgt, zodra wij die ontvangen van het ministerie.


Behoefte aan een gesprek

We hopen dat de bovenstaande informatie houvast geeft. Hebt u behoefte aan een gesprek, neem contact op met de mentor/coach en moedig uw kind aan hetzelfde te doen.

Veel informatie over de examinering is ook te vinden op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens


Onderwijs gaat door

Als school werken we verder met en voor de leerlingen via onderwijs op afstand. Maar zeker ook met de ouders. Onderwijs gaat door, dankzij jullie allemaal. Hartelijk dank, nogmaals, voor uw begrip, inzet en flexibiliteit.

Wij wensen iedereen heel veel succes in deze moeilijke periode. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Ruben Barten, BRAVO! College Cranendonck
Janneke Jacobs, Het Kwadrant
Frank Stals, Het College
Peter Paul Truijen, Philips van Horne
Jeffreye Vossen, regiodirecteur LVO Weert

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.