Nieuws

Geraakt door veerkracht

17 april 2020
Terug

De welverdiende meivakantie komt eraan. We kijken terug op een periode van hard werken, waarin we samen alles op alles zetten om het onderwijs voor onze leerlingen door te laten gaan. Een team van 2800 collega’s, docenten en ondersteuners met een groot onderwijshart die het fantastisch doen. Tal van mooie initiatieven zijn naar boven gekomen. Docenten van verschillende scholen weten elkaar te vinden bij het oplossen van vraagstukken rondom afstandsonderwijs,

We realiseren ons dat de ommezwaai die de scholen hebben moeten maken van face-to-face onderwijs naar online afstandsonderwijs een zeer grote is. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders hebben bewezen dat het mogelijk is om zo’n grote operatie in goede banen te leiden. Het mooiste is dat collega’s trots zijn op elkaar, medeleerlingen en op ouders. We zien dat in de “we miss you’s” op Facebook en Instagram, tal van grappige en creatieve filmpjes, waarin docenten en leerlingen laten zien hoe ze met de huidige situatie omgaan, bedankjes per e-mail aan docenten en scholen. Dit maakt zichtbaar dat ons onderwijsteam veel groter is dan 2800. Duizenden gezinnen, 28.000 leerlingen en hun ouders samen maken met ons het onderwijs mogelijk. En wat pakken onze leerlingen onderwijs op afstand goed op! We zijn enorm trots op onze jongeren.

Natuurlijk heeft deze situatie ook een keerzijde. Corona is een ziekte met soms ernstige gevolgen.
We kennen allemaal iemand die ziek geworden is. Collega’s, leerlingen en familieleden. De ziekte raakt ons allemaal persoonlijk. We missen vrienden en familie, sociale activiteiten en school. We zijn ook geraakt door de veerkracht van iedereen in de gemeenschap van onze scholen. Veerkracht is iets wat we koesteren in onze onderwijsorganisatie, iedere dag, in iedereen. Dan komt alles goed. Via dit prachtige lied ‘Het komt allemaal wel weer goed’, van onze medewerkers Dyanne Sleijpen, Rob Mennen en Gijsbert de Keizer, wilden wij jullie bedanken en inspireren.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.