Nieuws

Heroriëntatie voortgezet onderwijs Weert "toekomstbestendig onderwijs"

6 februari 2020
Terug

De Weertse scholen gaan zich heroriënteren op het voortgezet onderwijs. In de komende maanden wordt samen met diverse belanghebbenden - medewerkers, ouders en leerlingen -nagedacht over de strategische keuzes die de scholen gaan maken om het onderwijs in de toekomst nog beter aan te laten sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen en tevens betaalbaar en organiseerbaar te houden. Naar verwachting starten de scholen in augustus 2022 met het uitvoeren van de plannen.
 

Onderwijskundige ontwikkelingen


Het langer uitstellen van de keuze voor een schoolsoort is een actueel thema. Door dit anders te gaan organiseren kan kansenongelijkheid tussen leerlingen worden tegengegaan. Dit kan bijvoorbeeld door in de onderbouw van het voortgezet onderwijs de brugklas zo in te richten, dat de definitieve keuze voor een bepaalde schoolsoort wordt uitgesteld. Op dit moment is het voortgezet onderwijs in Weert zo ingericht dat het basisschooladvies de schoollocatie van de leerling bepaalt.   

Een andere ontwikkeling heeft te maken met de wijze waarop leerlingen informatie verwerken en leren. In de afgelopen jaren zijn beeld en geluid dominanter geworden in de informatieverwerking bij leerlingen en zijn digitale bronnen onbeperkt beschikbaar. Dit vraagt om een andere aanpak in ons onderwijs.


Demografische ontwikkelingen


Door demografische ontwikkelingen neemt de groep 12- tot 18-jarigen al jaren af. Dit zet ook de komende jaren nog door. Dit houdt in dat er steeds minder leerlingen zijn voor de huidige schoolgebouwen. Ook om deze reden is het nodig om het onderwijs anders te organiseren.

Brede werkgroep


Zowel de medewerkers als andere belanghebbenden zijn bij het proces betrokken. Een brede werkgroep is samengesteld om mee te denken over scenario’s voor de toekomst. De werkgroep omvat naast medewerkers van de drie scholen ook leden van de ouderraden, de leerlingenraden, het primair onderwijs, de gemeente Weert, het mbo en het bedrijfsleven. Voor de zomervakantie wordt een keuze gemaakt voor een toekomstscenario. De schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 staan in het teken van uitwerking en voorbereiding. Naar verwachting starten de scholen in augustus 2022 met het uitvoeren van de plannen.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.