Inleveren verlofbriefjes

29 oktober 2018
Terug

Het komt regelmatig voor dat de verlofbriefjes voor verlof voor orthodontist, tandarts en artsenbezoek worden ingeleverd op de dag dat die afspraak plaatsvindt.

Wij verzoeken de leerlingen dringend om het verlofbriefje voor dergelijke afspraken, die al ruim van tevoren bekend zijn, minimaal 24 uur vóór de betreffende afspraak in te leveren in de blauwe bak bij het Front Office, voorzien van de handtekening van de ouder/verzorger én van de mentor!
Hierbij het verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om hun zoon/dochter hieraan te herinneren.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!