Nieuws

Kindpakket Weert

14 november 2019
Terug

Armoede neemt toe in Nederland. In Weert is deze tendens helaas niet anders. Ook in Weert zijn er regelmatig signalen waaruit dit blijkt en zijn er steeds meer schrijnende situaties. Reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen èn actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in Weert leeft en speelt.

Kindpakket

In dit kader is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima of contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld: www.leergeld.nl.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.