Nieuws

Nieuwe externe vertrouwenspersonen

28 maart 2022
Terug

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die op leerling(en), ouder(s) en/of medewerker(s) betrekking hebben. Iedere school heeft minstens twee interne vertrouwenspersonen en organisatiebreed zijn er twee externe vertrouwenspersonen.

Per direct starten Amanda Klein en Patrick Well als nieuwe externe vertrouwenspersonen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan op de website van LVO zodat leerlingen en ouders deze kunnen terugvinden. 

In de regeling vertrouwenspersonen staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon kan betekenen. 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!