Nieuws van de Ouderraad

13 december 2018
Terug

Wie zoet is krijgt lekkers
Om alvast in de Sinterklaasstemming te komen heeft de Ouderraad op woensdag 5 december, tijdens de eerste pauze de leerlingen voorzien van warme chocomel en een zakje kruidnoten.

Ouderraad on tour
Omdat er nog wat zakjes kruidnoten over waren, heeft de ouderraad namens de Sint een bezoekje gebracht aan de bewoners van  Zorgcentrum Mariënburght.  Daar werden de tafels in de huiskamer direct ingedekt met onze kruidnoten.

Beroependag
Op dinsdagochtend 22 januari 2019 vindt er tijdens de activiteitenweek op school een Beroependag plaats. Het doel van deze ochtend is leerlingen, voorafgaand aan de keuze voor een vervolg opleiding,  al kennis te laten maken met diverse beroepen en branches door middel van het bijwonen van (interactieve) workshops.

De ouderraad heeft diverse (lokale) bedrijven en ouders benaderd om als workshophouder/ gastspreker een steentje hieraan bij te dragen. Inmiddels hebben we een mooie lijst van bedrijven en ouders die willen deelnemen aan dit initiatief. 

In de 2e week van het nieuwe jaar kunnen leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar en 3 HAVO zich digitaal inschrijven voor 3 workshops. De inhoud per workshop wordt toegelicht op het inschrijfformulier. De workshophouder/gastspreker neemt de leerlingen mee in zijn of haar verhaal, over het beroep/branche waarin hij/zij werkzaam is en probeert de leerlingen zo breed mogelijk te informeren. Tijdens de workshops is er ruimte voor interactie, bijvoorbeeld door het stellen van vragen, het behandelen van een casus of het oplossen van een vraagstuk.

Bijwonen Ouderraadvergadering
Wilt u een vergadering bijwonen of een onderwerp met ons delen? Meldt u zich dan tijdig aan voor één van de onderstaande vergaderingen via ouderraad@bravocollege.nl. Deze vinden plaats op maandagavond vanaf 19:30 uur.

4 februari 2019
15 april 2019
20 mei 2019
 

 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!