Nieuwsbrief MR

14 maart 2019
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de Techniekopleiding op het BRAVO! College, het modulair gymnasium, de huisvesting en de bevorderingsnormen.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!