Nieuws

Nieuwsbrief MR

7 januari 2021
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de schooljaarplannen van Het College en BRAVO! College, voor (school)examenreglement en de jaarplanning 2020-2021. 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!