Nieuws

Persconferentie 6 mei 2020

8 mei 2020
Terug

In de persconferentie van 6 mei jl. kondigde premier Rutte een aantal versoepelingen van de maatregelen aan. Aan de hand van een zogenaamd spoorboekje besprak hij de behoedzame afbouw van de coronamaatregelen. Een van de punten van het spoorboekje was dat het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni kan starten op voorwaarde dat het coronavirus onder controle blijft. Een definitieve beslissing wordt uiterlijk 20 mei genomen. Hoe de scholen opstarten, wordt in de komende periode steeds meer uitgewerkt. 

Protocol 

Dit houdt in de scholen van LVO Weert zich nu alvast zullen inzetten om op 2 juni open te gaan, waarbij we de RIVM-richtlijnen in acht nemen. Dat doen we aan de hand van het voorlopige opstartprotocol dat de VO-raad heeft opgesteld in overleg met diverse stakeholders in de onderwijssector, de overheid en het RIVM. Het protocol kan nog aangepast worden. Dit zal dan met name zijn op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team. In dit protocol staat aangegeven wat er van de voortgezet onderwijsscholen wordt verwacht bij het eventueel gefaseerd heropenen van de scholen vanaf 2 juni 2020. In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering. De voorschriften staan in rood afgedrukt, de adviezen in zwart.

De overheid geeft aan dat alle leerlingen de mogelijkheid moeten hebben om fysiek naar school te gaan. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen specifieke groepen leerlingen. De school mag zelf kiezen hoe het fysieke onderwijs vormgegeven wordt. Het hoofddoel is het aanbieden van de kern van alle vakken, hetgeen iets anders betekent dan het aanbieden van de kernvakken. Een combinatie van online en fysiek onderwijs wordt aanbevolen.
 

Voor de samenleving (en straks op onze scholen als we open zijn) geldt:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • was vaak je handen
  • hoes en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  • werk zoveel mogelijk thuis
  • blijf thuis bij één van de volgende klachten: (neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, luchtwegklachten of verhoging tot 38 graden Celsius. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis.
  • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.