REMINDER: schoolfoto's

26 november 2019
Terug

Hierbij vragen wij ouders nogmaals aandacht voor het al dan niet verlenen van toestemming voor het ontwikkelen van de klassenfoto. 

In juniaugustus en november hebben reeds eerder berichten op onze website gestaan over de samenwerking tussen school en de schoolfotograaf, Face2Face. Daarnaast hebben ouders per mail een bericht ontvangen van Face2Face. In deze berichten is een link toegevoegd, waarbij de ouders al dan niet toestemming geven voor het maken van klassenfoto’s.

We constateren helaas dat nog niet alle ouders dit gedaan heeft. Dit zorgt ervoor dat de klassenfoto’s nog niet opgestuurd mogen worden. 

Wat te doen?

  • Geef z.s.m., maar in ieder geval uiterlijk 14 december via deze link aan of u wel/geen toestemming geeft.
  • Mocht u niet reageren, dan geeft u automatisch géén toestemming voor het ontwikkelen van de klassenfoto.
  • De volledige klas dient toestemming te geven; mocht er ook maar één leerling geen toestemming geven, dan wordt de klassenfoto niet opgestuurd.
  • Mochten niet alle ouders toestemming geven vóór 15 december, dan ontvangt de gehele klas dus géén klassenfoto.
  • Ouders die reeds betaald hebben voor de klassenfoto krijgen als alternatief een zwart/wit versie van de portretfoto 13x18 cm. Ouders die dit niet willen, kunnen Face2Face mailen op support@vormgegeven.nl. Het bedrag van 3 euro wordt dan geretourneerd.

NB Portretfoto’s die betaald zijn, zijn reeds opgestuurd naar de ouders. 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!