Nieuws

Sectorplan corona

19 september 2022
Terug

We zijn ons schooljaar weer gezond en wel begonnen. Toch is het coronavirus nog niet helemaal weg uit onze maatschappij. Naar school gaan is ontzettend belangrijk voor onze leerlingen. We willen het onderwijs zoveel mogelijk door laten gaan, ook als het coronavirus weer oplaait. Daarom heeft de overheid een sectorplan gemaakt voor het onderwijs.

In dit sectorplan staan vier fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang. De maatregelen zijn er om besmettingen te beperken en het onderwijs zo verantwoord mogelijk open te houden. Scholen moeten hiervoor zelf draaiboeken maken. Ook onze school is bezig met het maken van een draaiboek. Dit draaiboek stemmen we af met de medezeggenschapsraad.

Ter geruststelling: op dit moment hebben we weinig zieke leerlingen en medewerkers. Maar we willen wel voorbereid zijn, mocht het coronavirus in de herfst en winter toch oplaaien.

Sectorplan: vier fases met maatregelen: van licht naar zwaar

corona_stappenplan_2.png

Download hier de pdf

Er zijn vier fases met bijbehorende maatregelen die in een draaiboek komen (van licht naar zwaar):

  • Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;
  • Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid;
  • Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;
  • Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

We hopen dat het nog lang duurt voordat we ons draaiboek moeten gebruiken. Mocht uw kind toch klachten hebben die passen bij corona? Dan kunt u samen een zelftest/een test bij de GGD doen. Bij een positieve testuitslag blijft uw kind thuis. U kunt de ziekmelding doen bij het Front Office/de receptie.

Namens het hele team wensen we onze leerlingen en hun ouders een prettige en gezonde voortzetting van het schooljaar. Bij vragen neemt u contact op met de mentor/coach van uw zoon of dochter. 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.