Nieuws

Slaag-zakregeling examenkandidaten

9 april 2020
Terug

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling. De brief aan de Tweede Kamer over de tijdelijke slaag-zakregeling is hier in te zien.


Servicedocument examens

Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over de uitwerking van de maatregel dat het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. Onderstaande informatie is alleen van toepassing op leerlingen die dit schooljaar het eindexamen in een aantal of alle vakken afleggen. Versie 2 van dit document bevat een aanvulling op versie 1, toegespitst op de uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020. De volledige regeling wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 mei gepubliceerd.

Het servicedocument is hier in te zien.  In dit servicedocument staat informatie over:

  • PTA & eindtermen
  • Slaag-zakregeling per onderdeel (eindcijfers, weging, compensatie)
  • Resultaatverbeteringstoets
  • Aangepaste examentrajecten
  • Registratie resultaten in BRON
  • Diploma en cijferlijst
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  • Monitoring
  • Tijdlijn


Uitslag

Landelijk is bepaald dat alle examenkandidaten uiterlijk 4 juni de uitslag ontvangen op basis van de SE-resultaten (geslaagd of gezakt). Sommige leerlingen zullen al eerder horen of ze geslaagd zijn. Wij informeren onze leerlingen tijdig over de datum waarop de uitslag voor onze school bekend wordt gemaakt.


De meest recente informatie van de Rijksoverheid is in te zien op de website van de Rijksoverheid.


BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.