Nieuws

Stand van zaken heroriëntatie onderwijsaanbod VO Weert

14 mei 2020
Terug

Onlangs schreven we al dat de werkzaamheden rondom het proces van heroriëntatie van het onder­wijs in Weert, ondanks de situatie waarin we verkeren, zoveel als mogelijk doorgaan. De derde en laatste werksessie heeft, in aangepaste vorm, in april plaatsgevonden.

Over de uitkomsten van dit traject heeft vorige week woensdagmiddag bestuurlijk overleg plaats­gevonden tussen het managementteam van LVO Weert, het college van bestuur van Stichting LVO en dhr. Gabriëls (wethouder onderwijs Gemeente Weert).


Werksessies

Tijdens de werksessies met zowel medewerkers van de scholen als ook ouders, leerlingen en collega’s uit het primair onderwijs was een meerderheid voor: het tegengaan van kansen­ongelijkheid, uitstel van het keuzemoment en soepele op- en afstroommogelijkheden. Ook werd duidelijk een beroep gedaan op de VO-scholen om scherpe keuzes te maken: doe minder en doe dat gewoon heel goed. Zorg voor een goede basiskwaliteit.

Vanuit de externe deelnemers kwam daarnaast de vraag om meer onderwijskundige diversiteit. Ook is er de behoefte om echt te kunnen kiezen tussen fysieke locaties.

Het vmbo-onderwijs nam steeds een duidelijke positie in, vanuit de zorg voor de kwetsbare leerlingen. De wens om het vmbo bij elkaar te houden is meermalen duidelijk uitgesproken.

Omdat ook in de uitkomsten van de derde (digitale) sessie de verschillen in perspectieven van de verschillende stakeholders duidelijk waren, hebben we geen eenduidige conclusie kunnen trekken uit de meningspeiling. 


Scenariokeuze

Omdat er geen enkel scenario is waarin alle uitgangspunten en wensen verenigbaar zijn, is het een lastige puzzel die we moeten leggen. Dat kost wat extra tijd. Tijdens het overleg is dan ook nog geen definitieve keuze gemaakt voor een scenario. Er zijn nog verscheidene zaken die de komende weken verder onderzocht worden. Daarbij proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de oorspronkelijke uitgangspunten en de wensen die door alle deelnemers aan het traject zijn ingebracht.

Zodra er meer bekend is, zullen we iedereen vanzelfsprekend verder informeren.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.