Nieuws

Teruggave ouderbijdrage

23 juni 2020
Terug

In verband met de coronacrisis hebben diverse activiteiten waarvoor aan het begin van het schooljaar een ouderbijdrage is betaald, geen doorgang kunnen vinden. Deze kosten worden uiteraard teruggeboekt naar de betreffende ouders.

Echter, het is een complex en tijdrovend proces. Vóór de zomervakantie zullen we in ieder geval de eigen bijdrage voor het Tweetalig Onderwijs bekijken en het geld naar de betreffende ouders terugboeken. De afrekening van de overige activiteiten vindt pas na het einde van het schooljaar plaats, omdat er mogelijk nog activiteiten plaatsvinden.

Na de zomervakantie worden alle overige kosten waarvoor de ouders betaald hebben bekeken en waar nodig teruggeboekt.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.