Nieuws

Toelatingstraject Koers onderwijs

23 januari 2020
Terug

Vorige week berichtten wij u over de wijziging van het aannamebeleid voor Koers onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Bijgaand meer informatie over het toelatingstraject. Welke criteria hanteren wij bij de aanname van leerlingen voor het Koers-onderwijs en hoe ziet het aannameproces er uit?


Criteria

In het aannameproces voor Koers wordt gekeken naar de volgende criteria:

 1. Advies van de basisschool.
  Dit dient minimaal een enkelvoudig mavo-advies te zijn.
 2. Niveau begrijpend lezen.
  Dit dient, afhankelijk van het schooladvies, op voldoende niveau te zijn.
 3. Vaardigheden voor plannen en studievaardigheden.  Deze dienen volgens het onderwijskundig rapport voldoende aanwezig te zijn.
 4. Competenties.
  De leerling toont aan dat hij initiatiefrijk is en bereidheid toont tot samenwerking. Vanzelfsprekend is de leerling in staat zelfstandig te werken.

In het aannameproces wordt bovendien gekeken naar:

 1. Een evenredige verdeling van jongens en meisjes.
 2. Een evenredige verdeling van de niveaus.
 3. Een stabiele sociaal emotionele samenstelling van de groep leerlingen.
   

Proces

De leerlingen die zich aanmelden voor Koers wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven. De vaardigheden plannen, zelfstandig werken, initiatief nemen en samenwerken staan hierin centraal. Ook de ouders wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan deze brief. De motivatiebrief vormt, naast een gesprek met de leerling en ouder(s), een essentieel onderdeel van het aannameproces.

De leerkrachten groep 8 wordt gevraagd hun analyse in het onderwijskundig rapport te zetten. De leerkracht kan met argumenten aangeven waarom de leermethode van Koers geschikt is voor deze leerling. 

Het format voor deze brief is vanaf maandag 10 februari te vinden op de website van Koers (www.koersweert.nl). Het format wordt tevens uitgedeeld op de aanmeldavonden op maandag 9 en dinsdag 10 maart. De motivatiebrief dient uiterlijk maandag 16 maart, 12.00 uur in ons bezit te zijn. De brief ontvangen wij graag op het e-mailadres: info@koersweert.nl.


Kennismakingsgesprekken
In de week van 23 maart voeren medewerkers van Koers kennismakingsgesprekken met de leerling en zijn of haar ouders. In de week van 30 maart wordt gecommuniceerd over de toelating tot Koers via het bij ons bekende e-mailadres. Indien uit het aannameproces blijkt dat er meer geschikte kandidaten zijn dan we bij Koers kunnen toelaten, dan vindt loting plaats onder leiding van een notaris.


Alternatieve plaatsing

De beslissing over het al dan niet toelaten tot Koers is een bindende beslissing van LVO Weert. De leerlingen die niet worden toegelaten tot het Koers onderwijs, worden geplaatst op het reguliere onderwijs. Het advies van de basisschool is hierbij leidend.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!