Nieuws

Toelichting coronamaatregelen op school

6 oktober 2020
Terug

Wij ontvangen vragen van ouders en leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.


Onderwijs zo lang mogelijk open

We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.

Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school.

Wij vragen leerlingen en medewerkers om mondkapjes te dragen:

  • Bij binnenkomst school.
  • Bij verplaatsingen in de gangen en de aula.
    Wanneer je een zitplaats hebt in de klas, in de aula of in de hal, dan mag het mondkapje af. Dus bij alle verplaatsingen in het gebouw dragen we allemaal een mondkapje.
  • Bij praktijklessen/practica waar de 1,5m afstand niet bewaakt kan worden (uiteraard houden we rekening met de veiligheid).

We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het dringende advies tot het dragen van een mondkapje een mondkapje zich beperkt tot enkele lessen en het verblijf in gangen en aula’s. Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.


Overige regels

Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en -doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.


Vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiëne)regels, dan kunt u contact opnemen via info@bravocollege.nl.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!