Nieuws

Toetsing gedurende restant schooljaar 2019-2020

14 mei 2020
Terug

Op 6 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de aangepaste procedure rond de bevordering van schooljaar 2019-2020 naar schooljaar 2020-2021.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de scholen op dinsdag 2 juni waarschijnlijk weer open gaan voor fysiek onderwijs. Over hoe we dit vormgeven zal de school u uiterlijk eind mei verder informeren. Het zal in elk geval altijd een combinatie zijn tussen een beperkt aantal fysieke lessen/activiteiten op school in combinatie met een groter gedeelte afstandsonderwijs. 


Afname toetsen

Met de heropening van de scholen is het ook weer mogelijk toetsen af te nemen die meetellen voor het eindcijfer. Wanneer de scholen opengaan, wordt er overigens niet direct klassikaal getoetst. Zowel docenten als leerlingen moeten eerst wennen. Toetsen worden op z’n vroegst twee weken na opening van de school afgenomen.

Een uitzondering hierop vormen mondelingen en werkstukken. Hierover kan een docent nu al met zijn leerlingen individueel afspraken maken. Deze kunnen ook al voor 2 juni worden afgenomen. Dit geldt ook voor de praktijk- en theorielessen van het voorexamenjaar op Het Kwadrant. 

We onderzoeken nog of en op welke wijze we op het einde van het schooljaar een afsluitende toetsweek organiseren voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen.


PTA-toetsen

BELANGRIJK: Voor PTA-toetsen gelden afzonderlijke afspraken. Deze worden met de betreffende leerlingen apart gecommuniceerd.


Eerder gemaakte afspraken

Hieronder zetten we voor de volledigheid de eerder gemaakte afspraken over de bevordering naar schooljaar 2020-2021 nog eens op een rij:

  • De bestaande norm is en blijft de basis.
  • De school geeft een advies voor het schoolvervolg aan de leerlingen en de ouders. Dit advies is gebaseerd op de eindcijfers van de leerling aangevuld met het beeld dat docenten hebben van de leerling. Dit beeld wordt gevormd door de inzet en motivatie van leerlingen tijdens de periode van afstandsonderwijs in combinatie met vorderingen in de leeropbrengsten.
  • Het advies wordt aan het einde van het schooljaar door de mentor/coach besproken met de ouders en de leerling.
  • In geval van twijfel krijgt de leerling het voordeel van de twijfel. De beslissing hierover wordt genomen door de ouder en de leerling. Als deze keuze afwijkt van het advies van de school, wordt dit vastgelegd in het dossier van de leerling.
  • In geval van een overduidelijke situatie (bijv. erg veel ruime onvoldoendes en toch bevorderd willen worden), heeft de locatiedirecteur de mogelijkheid de keuze van ouders en leerling te herzien.

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat, naast de behaalde cijfers, de inzet en motivatie van leerlingen een belangrijk onderdeel vormen van het advies over het schoolvervolg.


Wij wensen iedereen heel veel succes in deze moeilijke periode. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Ruben Barten, BRAVO! College Cranendonck
Janneke Jacobs, Het Kwadrant
Frank Stals, Het College en KOERS
Peter Paul Truijen, Philips van Horne
Jeffreye Vossen, regiodirecteur LVO Weert

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.