Toetsweek

27 september 2019
Terug

Maandag 7 oktober start de eerste toetsweek voor onze leerlingen. Tijdens de toetsen mogen er géén telefoons en smartwatches in de lokalen aanwezig zijn, dus laat die thuis of doe ze in jullie kluisjes!

Verder het verzoek aan alle leerlingen om een leesboek mee te brengen voor als je eerder klaar bent met de toets.

Het inhaalmoment voor gemiste toetsen gedurende de toetsweek is dinsdag 22 oktober a.s.

Rest ons nog om iedereen veel succes toe te wensen!

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!