Nieuws

Wijziging aannamebeleid Koers onderwijs

16 januari 2020
Terug

Binnen LVO Weert wordt sinds vier jaar een (meer) gepersonaliseerde vorm van onderwijs aangeboden op Het College, genaamd Koers. De eerste twee jaren hebben wij voor Koers een maximale instroom van 40 leerlingen gehanteerd. De jaren daarna is geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat kon kiezen voor het Koers onderwijs.

Tijdens de voorlichtingsactiviteiten die begin dit schooljaar hebben plaatsgevonden, is gecommuniceerd dat ook voor het schooljaar 2020-2021 geen maximum zou worden gesteld. Hier zijn we echter op terug moeten komen.

Borgen kwaliteit

Koers is de laatste twee jaren enorm gegroeid. De belangstelling tijdens het Open Huis in oktober was zeer groot. Om ook de komende jaren de kwaliteit binnen Koers te kunnen borgen, hebben we ervoor gekozen voorlopig (in ieder geval komend schooljaar) niet verder te groeien.

Voor schooljaar 2020-2021 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.


Communicatie

Tijdens de voorlichtingsavond van Koers op dinsdag 14 januari 2020 is dit gecommuniceerd met de ouders die bij deze voorlichting aanwezig waren. Wij hebben inmiddels ook alle basisscholen op de hoogte gesteld van het gewijzigde beleid. Binnenkort verschijnt er meer informatie over het toelatingstraject. 


Vragen

LVO Weert is zich ervan bewust dat deze veranderde werkwijze kan leiden tot vragen. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via info@koersweert.nl.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.