Begaafdheidsprofiel

BRAVO! College Cranendonck is evenals Het College Weert een begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat we kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. De school maakt hiermee onderdeel uit van een landelijk dekkend netwerk. In Limburg voeren drie scholen de status begaafdheidsprofielschool, waarmee BRAVO! College Cranendonck en Het College Weert deel uitmaken van een regionaal netwerk.


Lust of last?

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden steeds meer bekend en gelukkig ook steeds meer erkend. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, komen op de middelbare school vaak in contact met hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, kan het namelijk moeilijk zijn om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat je je juist verveelt op school en dat je graag meer wilt doen. Uiteraard zonder als uitslover te worden aangezien.


Eigen loopbaan

Het BRAVO! College biedt je de kans om op een veilige manier aan je talenten te werken. Soms betekent dat, dat je een andere weg bewandelt dan gebruikelijk is. Zo kun jij je de verplichte lesstof in minder lessen eigen maken, waardoor er tijd over blijft om extra modules te volgen. Je werkt dan onder lestijd aan een eigen project. Je krijgt een eigen traject op maat, waarmee je (in overleg met tutor en vakdocent) voor een belangrijk deel invloed uitoefent op je eigen schoolloopbaan. Niet alleen (hoog)begaafde leerlingen doen dat, maar ook leerlingen die goed zijn in bijvoorbeeld sport, een taal of muziek. Zo valt het niet op wanneer jij iets extra’s doet en kun je je specifieke talenten uitbuiten.


Screening

Aan het begin van het schooljaar worden alle Atheneum-brugklasleerlingen gescreend. Blijkt daaruit dat jij wel een extra uitdaging aankunt, dan bieden wij jou die mogelijkheid. Als je hoogbegaafd bent en je kunt wel wat extra begeleiding gebruiken, dan krijg je een tutor toegewezen die jou begeleidt in jouw eigen traject. Hij/zij kan je bijvoorbeeld helpen bij jouw manier van leren en werken.


Aanspreekpunt

Voor ouders/verzorgers van begaafde kinderen is de mentor samen met de tutor hét centrale aanspreekpunt. Zij zijn de vaste begeleiders. De coördinator overziet alles wat er op het gebied van begaafdheid gebeurt op school.

Download hier de folder begaafdheidsprofiel


Voor vragen over het begaafdheidsprofiel kan contact op worden genomen met de coördinatoren begaafdheidsprofiel: Mevrouw Van Hertum  (m.vanhertum@stichtinglvo.nl) en de heer Salemans (w.salemans@stichtinglvo.nl).
 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.