Mentoren

Iedere leerling op het BRAVO! College Cranendonck krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de spil van de begeleiding. Hij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De mentor signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Somtoday. Hij begeleidt leerlingen zowel sociaal-emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden.

Wilt u een mentor van het BRAVO! College spreken? Dan kunt u het beste onder schooltijd contact opnemen. Het meest geschikte moment is in de pauzes of na 15.00 uur. Voor minder dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar de mentor. Het mentorenoverzicht van de mentoren van schooljaar 2019-2020 treft u hieronder aan.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!