Mentoren

Iedere leerling op BRAVO! College Cranendonck krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de spil van de begeleiding. Hij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De mentor signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Magister. Hij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden.

Wilt u een mentor van het BRAVO! College spreken, dan kunt u het beste onder schooltijd contact opnemen. Het meest geschikte moment is in de pauzes of na 15.00 uur. Voor minder dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar de mentor. Het mentorenoverzicht van de mentoren schooljaar 2018-2019 treft u hieronder aan.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!