Steunlessen

Iedere leerling in het eerste leerjaar maakt in september een CITO-meting voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. We noemen dit toets 0. In het voorjaar maakt het eerste leerjaar toets 1, het tweede leerjaar toets 2 en het derde leerjaar toets 3. Op deze manier volgen wij de voortgang van de leerlingen voor de kernvakken. De metingen zijn geen beoordelingstoetsen. Blijkt onverhoopt dat een leerling een achterstand heeft op een bepaald gebied, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen met extra aandacht hiervoor in de klas en/of steunles.  

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!