Externe zorginstanties

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.


Jeugdgezondheidszorg

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundigeen een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. Jeugdgezondheidszorg neemt deel aan de zorgstructuur van de school.


Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in(de Check). U ontvangt hierover van tevoren informatie. Er worden vragen gesteld over onder andere gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Leerlingen uit klas 1 worden ook gewogen en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geeft (klas 1), haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheidszorghulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.


Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal. 

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD Brabant-Zuidoost.


Contact
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

  • Kijk op de website ggdbzo.nl/ouders en klik op de button 'Ik heb een vraag'
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
     

       GGD Brabant Zuidoost
       Clausplein 10
       5611 XP Eindhoven

       T. (088) 00 31 414


 


Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente is verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat betekent: alle hulp, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders. Met instanties - ook in regionaal verband - heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt zodat iedereen goed geholpen wordt. Deze taken liggen binnen de gemeente Cranendonck bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen opvoeders, jeugdigen en professionals terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het BRAVO! College werken nauw samen. 

Stelt u uw vraag graag persoonlijk aan iemand? U kunt dan terecht bij een van de partners van het CJG, zoals de basisscholen, het jeugdmaatschappelijk werk, het consultatiebureau en het jongerenwerk. U kunt elke medewerker van deze organisaties aanspreken en uw vraag voorleggen. Deze medewerkers hebben rechtstreeks contact met het CJG.

Voor wie is het CJG? 
Het CJG richt zich op: 

  • (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen;
  • kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar;
  • professionals en vrijwilligers die met jeugdigen en hun ouders werken;


U kunt bellen of e-mailen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn op werkdagen bereikbaar van 10:00 uur tot 16:00 uur op telefoonnummer (0495) 431 234. Ook kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres cjg@cranendonck.nl. Wilt u meer weten over opvoeden en opgroeien, tips krijgen of geholpen worden? Bekijk dan de website: www.cjgcranendonck.nl.

 

Jongerenwerk Cranendonck

Het jongerenwerk in Cranendonck is er voor alle jongeren uit deze gemeente van 8 t/m 25 jaar. We ontmoeten jongeren vaak in hun vrije tijd, bijvoorbeeld buiten op straat, of in een van onze huiskamers Babbelz of Cr@sh. Ook zijn er geregeld leuke activiteiten waar je aan deel kunt nemen.  Daarnaast zijn we soms ook op school. Om voorlichting te geven bijvoorbeeld. We komen op basisscholen, maar ook op het BRAVO! College bijvoorbeeld. Ook helpen we jongeren wanneer het even niet zo goed gaat. Coaching noemen we dat. We helpen jongeren dan om zelf hun problemen op te lossen. 

Lijkt het je leuk om op de hoogte te blijven? Check dan onze website en volg ons Instagram account (@jongerenwerk_cranendonck) of volg de jongerenwerkers op Facebook

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!