Externe zorginstanties

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.


Jeugdgezondheidszorg

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare schoolleeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, gedragswetenschapper en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. Jeugdgezondheidszorg neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de school.


Wat kan het team JGZ voor jou en je kind betekenen?

  • Gezondheidsonderzoek

In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (de Check). Je ontvangt hierover vooraf informatie. Er worden vragen gesteld over onder andere gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Leerlingen uit klas 1 worden ook gewogen en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst zorgen of vragen naar voren komen of wanneer de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geeft, haalt de jeugdverpleegkundige je zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Je kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheidszorg hulp of begeleiding adviseert, dan word je hierover geïnformeerd.

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.

  • Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar) en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar en op verschillende locaties in de regio. Is jouw kind aan de beurt? Dan ontvang je automatisch een uitnodiging van het RIVM. Jongens en meisjes tot 18 jaar die de HPV-vaccinatie nog niet (volledig) hebben gehad krijgen daarvoor in 2023 ook automatisch een uitnodiging. Meer info op www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.


  • Ziekteverzuimbegeleiding

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij de ouder. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen jou en je zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts of gedragswetenschapper bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal. 

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD Brabant-Zuidoost.


Contact
Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Je kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheid.

  • Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind.
  • Bel je liever? Dat kan via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
     

       GGD Brabant Zuidoost
       Clausplein 10
       5611 XP Eindhoven

       T. (088) 00 31 414
       I.  www.ggdbzo.nl/contact

Sociaal team Cranendonck (STC)

De gemeente is verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat betekent: alle hulp, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders. Met instanties - ook in regionaal verband - heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt zodat iedereen goed geholpen wordt. Deze taken liggen binnen de gemeente Cranendonck bij het het sociaal team Cranendonck (STC). Bij het STC kunnen opvoeders, jeugdigen en professionals terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het STC en het BRAVO! College werken nauw samen. 

Stelt u uw vraag graag persoonlijk aan iemand? U kunt dan terecht bij een van de partners van het STC, zoals de basisscholen, het jeugdmaatschappelijk werk, het consultatiebureau en het jongerenwerk. U kunt elke medewerker van deze organisaties aanspreken en uw vraag voorleggen. Deze medewerkers hebben rechtstreeks contact met het STC.

Voor wie is het STC? 
Het STC richt zich op: 

  • (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen;
  • kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar;
  • professionals en vrijwilligers die met jeugdigen en hun ouders werken;


Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 9.30 tot 12.30 uur via het gemeentelijke telefoonnummer 14 0495. U krijgt u een keuzemenu. Via dat keuzemenu krijgt u direct een medewerker van het Sociaal Team Cranendonck aan de telefoon. Deze persoon beantwoordt direct uw vraag, maakt een afspraak voor u of verwijst u door naar de juiste persoon of instantie. Het Sociaal Team Cranendonck helpt u graag (weer) op weg!

Contact opnemen kan bovendien snel en eenvoudig via het online contactformulier


Jongerenwerk Cranendonck

Het jongerenwerk in Cranendonck is er voor alle jongeren uit deze gemeente van 8 t/m 25 jaar. We ontmoeten jongeren vaak in hun vrije tijd, bijvoorbeeld buiten op straat, of in een van onze huiskamers Babbelz of Cr@sh. Ook zijn er geregeld leuke activiteiten waar je aan deel kunt nemen.  Daarnaast zijn we soms ook op school. Om voorlichting te geven bijvoorbeeld. We komen op basisscholen, maar ook op het BRAVO! College bijvoorbeeld. Ook helpen we jongeren wanneer het even niet zo goed gaat. Coaching noemen we dat. We helpen jongeren dan om zelf hun problemen op te lossen. 

Lijkt het je leuk om op de hoogte te blijven? Check dan onze website en volg ons Instagram account (@jongerenwerk_cranendonck) of volg de jongerenwerkers op Facebook

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.