Dyslexie

Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Als er sprake is van dyslexie, dan is hulp van buiten en blijvende aandacht binnen de school noodzakelijk.

Om leerlingen met dyslexie zo snel mogelijk te herkennen, worden alle nieuwe leerlingen in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar gescreend met behulp van het programma ‘muiswerk’. Deze test geeft aan of er bij een leerling kenmerken van dyslexie zijn.

Leerlingen komen op de dyslexielijst als ze:

  • Beschikken over een (definitieve of tijdelijke) dyslexieverklaring
  • Op de wachtlijst staan voor psychologisch onderzoek
  • Om andere redenen recht hebben op de faciliteiten

Compenserende maatregelen zijn:

  • Vergroting van de toetsen
  • Extra tijd voor toetsen
  • Een apart dyslexielokaal tijdens de toetsweken
  • Om alles in goede banen te leiden, beschikken Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck over een dyslexiecoach en een algemeen dyslexieprotocol.

Dyslexieprotocol

 
De dyslexiecoördinatoren Hannie Markus en Kelly van Eersel zijn bereikbaar via het volgene e-mailadres: dyslexie@bravocollege.nl.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.