Onderwijs

Het BRAVO! College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.


Missie en kernwaarden

BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden. Samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:


“Wij maken samen van het BRAVO! College de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

 

Maatwerk

Het BRAVO! College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.

Het onderwijs op het BRAVO! College is bovendien levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Het gebouw biedt veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Alle voorzieningen zijn voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.Leerwegen

In Cranendonck zitten de leerlingen het eerste leerjaar in een samengestelde klas. Twee niveaus zijn gegroepeerd in één klas. Leerling, ouders en mentor kunnen de eerste twee jaren gebruiken om te kijken welke leerweg het beste bij de leerling past. Blijven zitten in leerjaar 1 en 2 is in de meeste gevallen niet zinvol. Voortzetting van de studie in een lagere leerweg biedt vaak meer mogelijkheden. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. Het eerste leerjaar op BRAVO! College Cranendonck is als volgt ingedeeld:

  • 1 VMBO-basis/kader gecombineerd
  • 1 VMBO-kader/MAVO gecombineerd
  • 1 Zesjarige techniekopleiding
  • 1 MAVO/HAVO
  • 1 HAVO/Atheneum
  • 1-Atheneum (bij voldoende aanmeldingen)


Ga je naar het VMBO-BK of Atheneum? Dan vervolg je je studie na het tweede leerjaar op een andere locatie; voor Atheneum en Gymnasium op Het College Weert, voor het VMBO op Het Kwadrant. Ga je naar de HAVO? Dan vervolg je je studie na het derde leerjaar op de Philips van Horne. Leerlingen van de MAVO en de zesjarige techniekopleiding maken hun opleiding af in Budel. 

Voor de overgang naar een volgend leerjaar is, behalve cijfers, ook de leerling achter de cijfers erg belangrijk. Zo kan een zes voor iemand een geweldige prestatie zijn, terwijl een ander er misschien weinig voor heeft hoeven doen. We kijken daarom ook naar wat voor leerling iemand is. Is hij of zij gemotiveerd? Kost de studie hem of haar veel moeite? Wat wil de leerling bereiken? Allemaal zaken die bij ons meespelen bij de overgang en bevordering naar het volgende leerjaar. 

 

Beroepsoriëntatie/profielkeuze

Op het VMBO en de MAVO is er de eerste twee jaren veel aandacht voor beroepsoriëntatie. De school kijkt samen met de leerling waar zijn of haar interesses liggen en in welke dingen hij of zij goed is. Uiteindelijk zullen de VMBO-leerlingen na het tweede jaar een keuze moeten maken voor een sector: 1. Zorg & Welzijn, 2. Economie, 3. Techniek of 4. Groen.

Op het HAVO/Atheneum maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel: 1. Natuur & Techniek, 2. Natuur & Gezondheid, 3. Economie & Maatschappij of 4. Cultuur & Maatschappij.

 

Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt het BRAVO! College bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de opleidingen met hun afkortingen.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!