Onderwijs

Het BRAVO! College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.


Missie en kernwaarden

BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden. Samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:


“Wij maken samen van het BRAVO! College de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

 

Maatwerk

Het BRAVO! College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.

Het onderwijs op het BRAVO! College is bovendien levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Het gebouw biedt veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Alle voorzieningen zijn voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.

Aanbod

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledig vmbo met uitstroomprofiel Dienstverlening & Producten aan. In het lesprogramma staat de verbinding met lokale bedrijfsleven centraal. Deze manier van marktgericht opleiden staat bekend als BIVAK, Bijzonder Innovatief Vakonderwijs. Middels betekenisvolle opdrachten, projecten en stages helpen we leerlingen keuzes maken voor een juiste vervolgopleiding. Leerlingen die binnen de overige profielen van vmbo basis/kader willen afstuderen, vervolgen hun opleiding na leerjaar 2 op een andere middelbare school. De afgelopen jaren heeft het BRAVO! College uitstekende examenresultaten behaald, waar men met recht trots op is.

Naast het vmbo kunnen leerlingen op het BRAVO! College terecht voor de volledige onderbouw van de havo. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen door naar een andere middelbare school. Aan de atheneumleerlingen worden leerjaar 1 en 2 aangeboden. Daarna stromen de leerlingen door naar een andere school. Het BRAVO! College heeft een nauwe samenwerking met de middelbare scholen in Weert, maar werkt ook samen met andere middelbare scholen in de regio.


Gecombineerde brugklassen

Op het BRAVO! College wordt in de brugperiode gewerkt met gecombineerde klassen, ook wel heterogene brugklassen genoemd. Er zijn meerdere redenen waarom de keuze voor gecombineerde klassen op het BRAVO! College is gemaakt. Hieronder worden de belangrijkste genoemd:

 • Het kan soms moeilijk zijn om precies te voorspellen welk niveau het beste bij de leerling past. Een gemakkelijke overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is niet voor iedere leerling vanzelfsprekend. Gecombineerde brugklassen geven leerlingen de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs en dragen bij aan de flexibiliteit om aanpassingen te maken wanneer dat nodig is.
 • Het plaatsen van leerlingen van verschillende niveaus in dezelfde klas kan een inclusieve onderwijsbenadering bevorderen, waarbij alle leerlingen de kans krijgen om samen te leren en te groeien, ongeacht hun achtergrond.
 • Het samenbrengen van leerlingen met verschillende niveaus kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling van leerlingen, omdat ze leren omgaan met diversiteit en respectvolle relaties opbouwen.

Om de kwaliteit te borgen wordt er op het BRAVO! College gewerkt met een aantal instructiestrategieën die voor voldoende differentiatie zorgen, zodat alle leerlingen voldoende worden uitgedaagd en ondersteuning ontvangen. Docenten worden uitgedaagd om hun lesmethoden en materialen aan te passen aan de diverse behoeften van leerlingen. Dit leidt tot betere ondersteuning voor zowel zwakkere als sterkere leerlingen, zodat elke leerling de kans krijgt om optimaal te groeien.


Overgang

Voor de overgang naar een volgend leerjaar is, behalve cijfers, ook de leerling achter de cijfers erg belangrijk. Zo kan een zes voor iemand een geweldige prestatie zijn, terwijl een ander er misschien weinig voor heeft hoeven doen. We kijken daarom ook naar wat voor leerling iemand is. Is hij of zij gemotiveerd? Kost de studie hem of haar veel moeite? Wat wil de leerling bereiken? Allemaal zaken die bij ons meespelen bij de overgang en bevordering naar het volgende leerjaar. 

 

Beroepsoriëntatie/profielkeuze

Op het VMBO en de MAVO is er de eerste twee jaren veel aandacht voor beroepsoriëntatie. De school kijkt samen met de leerling waar zijn of haar interesses liggen en in welke dingen hij of zij goed is. Uiteindelijk zullen de VMBO-leerlingen na het tweede jaar een keuze moeten maken voor een sector:

 • Zorg & Welzijn
 • Economie
 • Techniek
 • Groen

Op het HAVO/Atheneum maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

 

Lessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt het BRAVO! College bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de opleidingen en vakken met hun afkortingen.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.