Verschillende leerwegen

Op het BRAVO! College krijg je alle ruimte om jouw kwaliteiten en talenten op eigen vermogen te ontwikkelen. Dat begint al in klas 1. Zo werken we hier met gecombineerde brugklassen. Dat wil zeggen dat leerlingen van twee verschillende niveaus bij elkaar zitten. Dit doen we, omdat je zo wordt uitgedaagd op een eigen niveau, maar je bijvoorbeeld ook nog één of meerdere vakken op een hoger niveau kan volgen. Aan het einde van elke leerperiode kijken we dan samen (docenten, ouder(s)/verzorgers en leerling) naar de voortgang en passen de leerstof aan, mocht dat nodig zijn.

Op het BRAVO! College kun je terecht voor de volgende leerwegen:

  • Het volledige vmbo, basis, kader, nieuwe leerweg (GLT). 
  • De eerste drie jaren van de havo.
  • De eerste twee jaren van het atheneum.

Ook LWOO-geïndiceerde leerlingen kunnen bij ons terecht.
Zijn de vakken voor alle niveaus hetzelfde? Kiezen we meteen al voor een bepaald profiel of een richting? Dat lees je allemaal onder ‘Onze school – onderwijs’.


Ga je naar het atheneum of havo? Dan vervolg je je studie op een andere locatie bijvoorbeeld in Weert.

  • Atheneum of gymnasium – Het College Weert (na 2 jaar).
  • Havo – Philips van Horne (na 3 jaar).

Veel van onze leerlingen vervolgen hun studie in Weert. Maar dit hoeft niet. Wil je liever je studie in bijvoorbeeld Valkenswaard voortzetten, dan kan dit uiteraard ook. Het vmbo via BIVAK Life, BIVAK Tech of nieuwe leerweg kun je volledig hier in Budel afronden.


Voordelen

Wat maakt het BRAVO! College anders dan andere middelbare scholen in de omgeving? Enkele pluspunten van onze school zijn:

  • Omdat we een kleinere school zijn, is er veel persoonlijke aandacht.
  • Voor leerlingen van de havo en het atheneum is er het vak ‘Technologie’. Tijdens deze lessen leer je meer over de fascinerende wereld van wetenschap en technologie.
  • Het lesrooster op het BRAVO! College is bijzonder. Elke dag bestaat uit 5 lessen van 50 minuten, gevolgd door 2 KWT lessen. Je start en eindigt iedere dag dus op dezelfde tijden, wat meer rust en structuur brengt.
  • Tijdens de praktische lessen wordt steeds meer gewerkt met de omgeving. Dat betekent dat je vaker bij bedrijven gaat kijken en opdrachten voor en met deze bedrijven uitvoert.
  • Alle scholen van het LVO, dus ook het BRAVO! College, zijn Topsport Talent Scholen. Als topsporter krijg je mogelijkheden om je sport en je studie goed te combineren.

Kijk ook eens naar:

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.