Zomerpost

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met het oog op het schooljaar 2018-2019 vinden jullie onderstaand de benodigde informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf maandag 20 augustus contact opnemen met de assistent-teamleider, Mw. Vossen, via het algemene nummer van de school (0495-491432).      

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2018-2019 voor iedereen een goed jaar wordt. Tot dinsdag 21 augustus!

Met vriendelijke groet,
namens het personeel van het BRAVO! College,

Ruben Barten, sectordirecteur


 

Algemene informatie


De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.


Informatie per leerjaar


Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in het betreffende leerjaar zitten.


Leerjaar 1


Leerjaar 2


Leerjaar 3


Leerjaar 4

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!