Zomerpost

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 vinden jullie onderstaand de benodigde informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf dinsdag 6 september contact opnemen met onze teamleider, Mw. Janssen, via het algemene nummer van de school (0495-491432).      

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2022-2023 voor iedereen een goed jaar wordt. Tot dinsdag 6 september!

Met vriendelijke groet,
namens het personeel van het BRAVO! College,

Ruben Barten, sectordirecteur


 

Algemene informatie


De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.


Informatie per leerjaar


Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in het betreffende leerjaar zitten.


Leerjaar 1


Leerjaar 2


Leerjaar 3


Leerjaar 4

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.