Dyscalculie


Naast dyslexie is er op het BRAVO! College ook speciale aandacht voor dyscalculie; een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht. Bij het vermoeden tot het hebben van dyscalculie wordt een leerling getest. Indien nodig wordt een vervolgtraject opgezet.

Vanaf de voorlopige prognose kunnen de leerlingen recht hebben op faciliteiten zoals meer tijd voor toetsen en begeleidingsgesprekken. Om alles in goede banen te leiden, beschikt het BRAVO! College over een dyscalculieprotocol.

Dyscalculieprotocol
 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.