BRAVO! College Cranendonck

Het BRAVO! College is een brede school waar de leerlingen de eerste twee leerjaren kunnen volgen voor de richtingen vmbo-bk en atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Leerlingen kunnen ook de, volledige vierjarige MAVO volgen. De school biedt een uitstekende mogelijkheid voor leerlingen uit de gemeente Cranendonck om het voortgezet onderwijs te starten binnen hun eigen omgeving. Het BRAVO! College  is een kleine school met een warme en persoonlijke sfeer. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht. De sociale controle is groot en werkt een veilige omgeving in de hand.

BRAVO! College Cranendonck is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. LVO Weert verbindt BRAVO! College Cranendonck, Het College Weert, de Philips van Horne en Het Kwadrant. De scholen hebben een servicepunt dat voor alle vier de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben allen een eigen locatiedirecteur en het BRAVO! College een sectordirecteur. De schoolleiding van het BRAVO! College bestaat uit de locatiedirecteur, sectordirecteur en teamleider.

Door de samenwerking met de scholen van LVO Weert is een goede aansluiting op het derde leerjaar gegarandeerd.


Missie en kernwaarden

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

 “Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.