BRAVO! College Cranendonck

Het BRAVO! College, de plezierigste school van Cranendonck en omgeving. Een Brabantse school die bekend en geliefd is in de regio omdat plezier, samenwerken en presteren centraal staan. Het BRAVO! College biedt een uitstekende mogelijkheid voor leerlingen uit de gemeente Cranendonck om het voortgezet onderwijs te starten binnen hun eigen omgeving. Het is een compacte school van circa 400 leerlingen met een warme en persoonlijke sfeer. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht. De sociale controle is groot, zonder benauwend te zijn en werkt een veilige omgeving in de hand.

BRAVO! College Cranendonck is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. LVO Weert verbindt BRAVO! College Cranendonck, Het College Weert, de Philips van Horne en Het Kwadrant. De schoolleiding van het BRAVO! College bestaat uit de locatiedirecteur, sectordirecteur en teamleider.

Door de samenwerking met de scholen van LVO Weert is een goede aansluiting op het derde leerjaar gegarandeerd.


Aanbod BRAVO! College

In het eerste leerjaar wordt er gewerkt met gecombineerde brugklassen. Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar in één klas zitten. De leerling krijgt les op zijn of haar eigen niveau, maar kan bijvoorbeeld ook één of meerdere vak(ken) op een hoger niveau volgen. Vanaf het tweede leerjaar volgt de leerling les op één specifiek niveau.

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledig vmbo met uitstroomprofiel Dienstverlening & Producten aan. In het lesprogramma staat de verbinding met lokale bedrijfsleven centraal. Deze manier van marktgericht opleiden staat bekend als BIVAK, Bijzonder Innovatief Vakonderwijs. Middels betekenisvolle opdrachten, projecten en stages helpen we leerlingen keuzes maken voor een juiste vervolgopleiding. Leerlingen die binnen de overige profielen van vmbo basis/kader willen afstuderen, vervolgen hun opleiding na leerjaar 2 op een andere middelbare school. De afgelopen jaren heeft het BRAVO! College uitstekende examenresultaten behaald, waar men met recht trots op is.

Naast het vmbo kunnen leerlingen op het BRAVO! College terecht voor de volledige onderbouw van de havo. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen door naar een andere middelbare school. Aan de atheneumleerlingen worden leerjaar 1 en 2 aangeboden. Daarna stromen de leerlingen door naar een andere school. Het BRAVO! College heeft een nauwe samenwerking met de middelbare scholen in Weert, maar werkt ook samen met andere middelbare scholen in de regio.


Missie en kernwaarden

Het BRAVO! College Cranendonck wil zijn leerlingen niet alleen onderwijzen, maar ook VERRIJKEN als mens. Dit kan door te leren hoe uitdagingen GEZAMENLIJK aangepakt kunnen worden, samen met medeleerlingen, met docenten, met ouders, met de buurt en met andere onderwijsinstellingen. Deze gezamenlijke aanpak met mensen en organisaties die DICHTBIJ de leerling staan moet zorgen voor meer PLEZIER in het leren. Onze missie is dan ook:

 “Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.