Coach

Iedere leerling op het BRAVO! College Cranendonck krijgt een coach toegewezen. De coach is de spil van de begeleiding. Hij/zij zij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De coach signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Somtoday. Hij/zij begeleidt leerlingen zowel sociaal-emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden.

Wilt u een coach van het BRAVO! College spreken? Dan kunt u het beste onder schooltijd contact opnemen. Het meest geschikte moment is in de pauzes of na 15.00 uur. Voor minder dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar de coach. Het overzicht van de coaches van schooljaar 2023-2024 treft u hieronder aan:

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.