Boekenfonds

Boeken worden aan het begin van het schooljaar gratis door het boekenfonds aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst / schaderegeling met de ouders gesloten.


Inleveren boeken 

De belangrijkste regels hebben we hier nog eens op een rij gezet:

  • Controleer je boeken via de boekenlijst in Bookmaster. Informatie en inloggegevens om de boekenlijst te kunnen inzien, volgen dit schooljaar.
  • Alle boeken worden zonder kaftpapier en onbeschreven ingeleverd.
  • Om oponthoud te voorkomen, is gummen tijdens het inleveren niet toegestaan. Dus thuis gummen!
  • Boete: contant te verrekenen bij het inleveren tot een maximum van 10 euro. Neem dus 10 euro contant mee als je de boeken in komt leveren.
  • Schade boven de 10 euro wordt verrekend met de eerstvolgende rekening van de school.
  • Indien je, zonder tegenbericht, niet aanwezig bent op de afgesproken tijd, wordt 10 euro in rekening gebracht.
  • Indien u vragen heeft, kunt u de beheerder van het boekenfonds mevrouw L. Janssen telefonisch hierover benaderen (0495- 491432).


Inleverschema: woensdag 12 juli 2023


Reclameren boekenfonds

In september is er voor de leerlingen altijd een 'reclamatie-dag' waarop er gelegenheid is om te reclameren over de kwaliteit van de boeken die uw kind voor het komende schooljaar heeft ontvangen. Gevraagd wordt om alle op- en aanmerkingen te noteren in de kaft of op de eerste bladzijde van het boek. Het boekenfonds controleert en zet vervolgens een paraaf met een dagstempel zodat u voor de genoteerde schade gevrijwaard bent wanneer u de boeken weer inlevert.

Alle extra schade wordt aan de leerling berekend wanneer de boeken aan het einde van dit schooljaar weer ingeleverd worden. Meer informatie volgt binnenkort via de website en de monitoren in de school.Boekenlijst

De boekenlijst is online in te zien, zodat je precies weet wat je in moet leveren. Maak hiervoor een account aan in BookmasterWeb

Ga naar de website mijnleermiddelen.nl > klik op ‘maak een nieuw account’ > kies voor ‘leerlingcode’ > vul je leerling gegevens in (gebruik je nieuw leerlingnummer; dat start met 52) en gebruik als leerlingcode je eigen postcode > kies ‘account aanmaken’.

Vervolgens kun je meteen met je emailadres en gekozen wachtwoord inloggen en je boekenlijst bekijken.

Voor vragen over het boekenpakket kunt u contact opnemen met de beheerder van het boekenfonds:

T. 0495 49 14 32
Elieke.janssen@stichtinglvo.nl

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.