Huiswerkbegeleiding 

Op de scholen van LVO Weert wordt na schooltijd huiswerkbegeleiding aangeboden. Leerlingen kunnen hier onder toezicht in rust huiswerk maken, toetsen voorbereiden en aan de computer werken. Ze kunnen bovendien vragen stellen aan de toezichthouders om de stof te verduidelijken en zich laten overhoren. Leerlingen kunnen zo na de reguliere schooltijd al heel effectief wat aan hun huis- en leerwerk doen.

Heeft uw zoon of dochter moeite met het zelfstandig maken van het huiswerk of het plannen hiervan? En bent u zelf niet altijd in de gelegenheid om uw zoon of dochter hierbij te helpen? Dan is huiswerkbegeleiding iets voor u. Door meerdere keren per week naar de huiswerkbegeleiding te komen, worden leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de te bestuderen stof beter en herhaaldelijk te oefenen en te bestuderen. Aan de deelname aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden.

 

Ouders kunnen voor de huiswerkbegeleiding contact opnemen met de volgende externe partijen:

HBS Huiswerkbegeleiding

HBS Huiswerkbegeleiding, het voormalige HuiswerkBegeleiding Spijkers, is opgericht in 2003 en heeft locaties in Weert, Roermond, Valkenswaard, Panningen, Helmond en Venlo. HBS begeleidt leerlingen met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen. Voor informatie over HBS Huiswerkbegeleiding kunt u terecht op www.hbshuiswerkbegeleiding.nl.


Zuid Studiebegeleiding

In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding kunt u terecht op www.zuidstudiebegeleiding.nl.


Huiswerkbegeleiding PLUS

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding PLUS. Zij krijgen bovenop de reguliere huiswerkbegeleiding gerichte hulp door een gespecialiseerde begeleider. In een groepje van maximaal 5 leerlingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de planning, het leren leren en het organiseren van grote opdrachten zoals een presentatie. Heeft u vragen of interesse? Stuurt u dan een e-mail naar HWBCranendonck@gmail.com.


Lyceo

De huiswerkbegeleiding van LYCEO is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden. Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen geholpen met plannen, kunnen ze vragen stellen over de stof en word gecontroleerd of ze het leerwerk goed kennen. Naast huiswerkbegeleiding biedt LYCEO ook één op één begeleiding aan in de vorm van bijles. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lyceo.nl. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen via 06-13070108 of via e-mail: milou.martens@lyceo.nl.

Studiebegeleiding Weert

Studiebegeleiding Weert begeleidt middelbare scholieren bij het ‘leren leren’ en geeft ze de structuur om hun schoolcarrière succesvol af te ronden. Ze werken in kleine groepen waarbij écht persoonlijke aandacht voor zowel leerling als ouder centraal staat. Naast de kleinschalige huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen speciale studievaardigheidstrainingen volgen. Voor informatie over Studiebegeleiding Weert kunt u terecht op sbweert.nl.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!