Stichting LVO


Het BRAVO! College is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

LVO geeft Limburg toekomst!


Bevoegd gezag


LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad van Toezicht.


      LVO
     
Bezoekadres:
      Mercator 1
      6135 KW Sittard

      Postadres:
      Postbus 143
      6130 AC Sittard

      T. (046) 420 12 12
      E. info@stichtinglvo.nl
      I. www.stichtinglvo.nl


     College van Bestuur 

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • De heer drs. H.J.C.J. Pot MBA, interim lid (tot 1-1-2020)

       Vacature, lid College van Bestuur

 

 


     


 
Vacatures

Als school hebben we geregeld vacatures. Raadpleeg dan https://www.werkenbijlvo.nl/ om te beoordelen of er een functie tussen zit die wellicht voor u is weggelegd. U kunt dan via de aangegeven weg reageren. 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!