Info start schooljaar

Info start schooljaar

Met het oog op het schooljaar 2020-2021 ontvangen alle ouders en leerlingen de benodigde informatie voor de start van het nieuwe s...
Ophalen boeken

Ophalen boeken

De boeken voor het nieuwe schooljaar hoeven deze keer niet in de week vóór aanvang van de school opgehaald te worden. Alle leerlin...
Rapporten per post

Rapporten per post

De rapporten van onze leerlingen worden dit keer per post naar alle leerlingen toegestuurd. Dit in het kader van de corona-maatreg...
Subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs 2020-2023

Subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs 2020-2023

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie...
Blue Whale challenge duikt weer op

Blue Whale challenge duikt weer op

De Blue Whale Challenge duikt weer op in Nederland. Wij willen middels dit bericht leerlingen én ouders informeren over deze gevaa...

Musicline: Quarantine Cover ‘The Sky is A Neighbourhood’

De Musicline-leerlingen LVO Weert van schooljaar 2019-2020 hebben voor het Muziekgala 2020 o.a. het nummer The Sky is A Neighbourh...
Aanbod extra activiteiten

Aanbod extra activiteiten

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe initiatiefwet ouderbijdrage. In deze wet, die vermoedelijk in 2021...
Verplaatsing button coronapagina

Verplaatsing button coronapagina

Op onze website is vanaf medio maart de button ‘nieuws en ontwikkelingen coronavirus’ te vinden. Nu de coronamaatregelen worden af...
Felix van Ballegooij nieuwe directeur samenwerkingsverband

Felix van Ballegooij nieuwe directeur samenwerkingsverband

Het bestuur van samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck heeft de heer Felix van Ballegooij benoemd tot directeur....
Stand van zaken heroriëntatie onderwijs Weert

Stand van zaken heroriëntatie onderwijs Weert

Eerder hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de heroriëntatie van het voortgezet onderwijs in Weert. Hierbij inf...
Nieuwsbrief MR

Nieuwsbrief MR

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die i...
Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Er hangen op school nog diverse jassen, vesten en tassen. Als je iets hiervan mist, dan graag op school bij de kapstokken kijken o...
Kluissleutels

Kluissleutels

Leerlingen die na de zomervakantie niet meer bij ons op school zitten, dienen hun kluissleutel in de proefwerkweek in te leveren b...
Rapporten

Rapporten

In verband met de corona-maatregelen vindt er dit schooljaar geen fysieke overdracht van de rapporten plaats.
Middelbare scholen na de zomer volledig open

Middelbare scholen na de zomer volledig open

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onde...
Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanaf 1 juli start het Centrum voor Jeugd en Gezin weer met inloopsreekuren in Weert op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Om de 1...

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!