Begeleiding 

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent BRAVO! College Cranendonck een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. (Assistent)Teamleider, mentor en docenten zijn, samen met de leerlingen, beslissend bij de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Ondersteuning

BRAVO! College Cranendonck kent drie niveaus van ondersteuning: basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve ondersteuning. De basisondersteuning is gericht op alle leerlingen van de school. De extra ondersteuning is gericht op leerlingen die naast de basisondersteuning net iets meer nodig hebben om op school succesvol te kunnen zijn. De intensieve ondersteuning is gericht op leerlingen die faciliteiten uit het speciaal onderwijs nodig hebben om op een reguliere school te kunnen functioneren. Alle vormen van ondersteuning zijn vastgelegd in het schoolzorgplan

  • Basisondersteuning.
    Iedere leerling op BRAVO! College Cranendonck krijgt een coach toegewezen. De coach is de spil van de begeleiding. Hij/zij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De coach signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Somtoday. Hij/zij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden;
  • Extra ondersteuning.
    Indien de basisondersteuning niet toereikend is, kan er extra ondersteuning worden ingezet. BRAVO! College Cranendonck zet deskundigen in op sociaal emotionele problematiek en didactische problematiek. De extra ondersteuning wordt altijd toegewezen door het intern ondersteuningsteam (IOT) van de school. In samenspraak met leerling, ouders en vakdocent wordt de ondersteuning vastgelegd in een officieel document.
  • Intensieve ondersteuning.
    Indien ook de extra ondersteuning niet toereikend is kunnen leerlingen in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning.

 

Extra ondersteuning

Daarnaast kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in overleg met de coach gebruik maken van:

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.