Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op het BRAVO! College ben je van harte welkom! Lees hier hoe je je aan kunt melden voor onze school.


Aanmeldprocedure/toelatingsbeleid

Het BRAVO! College biedt het volledige vmbo, de eerste drie leerjaren van de havo, de eerste twee leerjaren van het vwo en Bijzonder Innovatief Vakonderwijs (BIVAK) aan. Aanmelden op het BRAVO! College kan met een vmbo, havo of vwo-advies. Het advies van de basisschool is hierbij bindend. Aanmelden voor het onderwijsconcept BIVAK kan met een basis, kader of mavo-advies.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Dit gebeurt in een drie-gesprek met de ouders, de basisschool en het BRAVO! College. Welke ondersteuning we kunnen bieden, staat omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen die zich vanuit het buitenland aanmelden voor de brugklas, worden voor de start van het schooljaar middels een drempelonderzoek beoordeeld. Dit om een startniveau voor deze leerlingen te bepalen. Leerlingen die later instromen, dienen een instroomonderzoek te laten afnemen bij Profiel ASL. Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Het niveau dat voortkomt uit dit onderzoek wordt door de school overgenomen.

Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden, dan krijgen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk bericht. Zij hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het College van Bestuur bezwaar te maken tegen deze uitspraak.


Digitaal aanmelden

Om je aan te melden, maken we gebruik van een online aanmeldformulier. Dit formulier kun je digitaal invullen van maandag 25 maart (09.00 uur) tot en met dinsdag 26 maart 2024 (23.59 uur). Het formulier is gedurende deze dagen te vinden op deze pagina. Je kunt je gewoon thuis aanmelden, maar graag ontvangen we jou en je ouder(s)/verzorger(s) even op school voor een persoonlijke kennismaking en het maken van een foto.


Inschrijven op locatie

Heb je hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heb je inhoudelijke vragen over de aanmelding? Dan is het mogelijk om je op onze locatie in te schrijven. Een team van medewerkers staat op maandag 25 en dinsdag 26 maart in de avond voor jullie klaar om de aanmelding gezamenlijk in orde te maken.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. unieke code).
  • Burger Service Nummer van de leerling.

Leerlingen die zich in willen schrijven en die geen Burger Service Nummer hebben, zoals leerlingen uit België, worden sowieso op locatie verwacht. Voor online aanmelding is namelijk een BSN-nummer noodzakelijk.


Het kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakinsgesprek wordt de digitale aanmelding doorgenomen/gecontroleerd op volledigheid. Daarnaast zijn we vooral nieuwsgierig naar jou! Miscshien zijn er wel dingen die heel belangrijk zijn om van jou te weten, zodat je een fijne start kunt maken. Ook mag jij al je vragen stellen die je nog hebt.

Ook zullen we tijdens deze avond een foto van je maken voor op je toekomstige schoolpasje en voor het leerlingvolgsysteem.

Het is daarom belangrijk dat het inschrijfformulier tijdig is ingevuld. We moeten dit eerst nog downloaden. Wil jij graag op maandagavond tussen 19:00 en 21:00 uur een kennismaking komen doen, dan vragen wij je het formulier vóór maandag 18:30 uur volledig in te vullen en in te sturen. Lukt dit niet voor maandag, dan hopen we dat dit lukt vóór dinsdag 18:30 uur, zodat we je dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur mogen verwelkomen voor een kennismaking en de foto.

 

Inschrijftermijn voorbij?

Is de inschrijftermijn voorbij maar wil je je alsnog op het BRAVO! College aanmelden? Neem dan contact op met mw. Janssen, teamleider op het BRAVO! College (l.janssen@stichtinglvo.nl).


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 3 juni 2024 kennis met hun coach en medeleerlingen. Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders zijn uitgenodigd. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met een introductieweek. Tijdens deze week leer je de klas, de school en je coach beter kennen. Ook word je heel goed voorbereid op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met mevrouw Janssen, teamleider BRAVO! College, via e-mail of via (0495) 49 14 32. 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.