In-, door- en uitstroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 16/17 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren af zal nemen.

Instroom

                   
    17/18 18/19 19/20    20/21 21/22 22/23  23/24
    303 301 306    319 348 310  455

** Aantal leerlingen per schooljaar


Doorstroom

Op de website scholenopdekaart wordt per schooljaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. Tevens zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. 

In onderstaande tabel is het percentage leerlingen aangegeven dat per leerjaar onvertraagd doorstroomt naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding: 

  2018-2019   2019-2020   2020-2021   2021-2022    2022-2023   Gemiddeld 
Leerjaar 1   93,9% 100,0% 97,2% 94,2% 96,2% 96,3% 
Leerjaar 2 91,3% 91,3% 87,0% 80,2% 82,1% 86,4% 
Leerjaar 3 97,8% 98,5% 86,2% 90,9% 95,7% 93,8% 


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

  2018  2019 2020 2021 2022  2023    2024
  MAVO    MAVO    MAVO    MAVO   MAVO  MAVO    MAVO
BRAVO! College  100  97,8 100  99,3  100   100    100
Landelijk   92,9  99,2  96,4  96,2  94,0   91,2    -

 

 

 

 

** Examenresultaten per afdeling (in procenten)
 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.