In-, door- en uitstroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 16/17 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren af zal nemen.

Instroom

             
    14/15 15/16 16/17    17/18
    258 307 310    301

** Aantal leerlingen per schooljaar


Doorstroom

De doorstroomgegevens van het BRAVO! College worden vergeleken met de landelijke cijfers.  De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

  Landelijk College
Leerjaar 1 97 98
Leerjaar 2 97 99
     

** Over naar het volgende leerjaar (in procenten)


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

  2016  2017
  MAVO   MAVO
BRAVO! College 100  97,3
            Landelijk    95,2  -

 

 

 

** Examenresultaten per afdeling (in procenten)
 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!