In-, door- en uitstroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 16/17 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren af zal nemen.

Instroom

                 
    15/16 16/17 17/18    18/19 19/20  
    307 310 301    326 308  

** Aantal leerlingen per schooljaar


Doorstroom

De doorstroomgegevens van het BRAVO! College worden vergeleken met de landelijke cijfers.  De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

  18-19 naar 19-20
vmbo-b 1 83,3
vmbo-b 2 100
mavo/g(t) 1 87,5
mavo/g(t) 2 100
mavo/g(t) 3 93,3
mavo/g(t) 4        98,1
havo 1 80,6
havo 2 87,5
havo 3 93,5
vwo 1 100
vwo 2 100


** Over naar het volgende leerjaar (in procenten)


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

  2016  2017 2018 2019 2020  
  MAVO   MAVO MAVO MAVO MAVO  
BRAVO!    College         100  97,3 100 98,1  100  
             

 

 

 

** Examenresultaten per afdeling (in procenten)
 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!