In-, door- en uitstroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 16/17 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren af zal nemen.

Instroom

                   
    17/18 18/19 19/20    20/21 21/22 22/23  
    303 301 306    319 348 310  

** Aantal leerlingen per schooljaar


Doorstroom

De doorstroomgegevens van het BRAVO! College worden vergeleken met de landelijke cijfers.  De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

  2018-2019   2019-2020   2020-2021   Gemiddeld  
Leerjaar 1   93,9% 100% 97,2% 97%
Leerjaar 2 91,3% 91,3% 87,0% 89,9%
Leerjaar 3 97,8% 98,5% 86,2% 94,2%


Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

  2018  2019 2020 2021 2022  
  MAVO   MAVO MAVO MAVO MAVO  
BRAVO! College    100  97,8 100 99,3  100  
Landelijk   92,9  99,2  96,4  96,2  -  

 

 

 

** Examenresultaten per afdeling (in procenten)
 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.