Onderwijs

Op het BRAVO! College kunnen leerlingen terecht voor het volledige vmbo, de eerste twee leerjaren van het atheneum, de eerste drie leerjaren van de havo en de techniekopleiding BIVAK.

Leerlingen zitten het eerste leerjaar in een samengestelde klas. Twee niveaus zijn gegroepeerd in één klas. Leerling, ouders en leerlingcoach kunnen dit leerjaar gebruiken om te kijken welke leerweg het beste bij de leerling past. Blijven zitten in leerjaar 1 en 2 is in de meeste gevallen niet zinvol. Voortzetting van de studie in een lagere leerweg biedt vaak meer mogelijkheden. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. 

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.