Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school verantwoordelijk is voor het bieden van een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs in de regio. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het BRAVO! College is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via T. 06 218 19 868. Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van BRAVO! College Cranendonck.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het Intern Ondersteunings Team van onze school: T. (0495) 49 14 32 of via e-mail: n.menger@lvo-weert.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl.

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0800-5010 of per mail vraag@oudersonderwijs.nl of via de website.

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!