Schooltijden

Het lesrooster op het BRAVO! College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Een lesdag op het BRAVO! College Cranendonck duurt tot 14:55 uur. Op maandag en woensdag kunnen het zevende en achtste uur nog keuzewerktijd- of talentlessen gepland worden. Iedere lesdag bestaat uit zes lessen voor alle leerlingen. Privéafspraken plan je het beste na 16:00 uur. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt de les vervangen.

BRAVO! College Cranendonck:
 
 

Les 1 08:45 - 09:35 uur
Les 2 09:35 - 10:25 uur
  Pauze 
Lezen/nieuws 10:50 - 11:05 uur
Les 3 11:05 - 11:55 uur
Les 4 11:55 - 12:45 uur
  Pauze
Les 5 13:15 - 14:05 uur
Les 6  14:05 - 14:55 uur 
Les 7 14:55 - 15:30 uur (ma en wo)
Les 8 15:30 - 16:05 uur (ma en wo)

Verkorte lessen


In verband met bijzondere activiteiten is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen. De lestijden van het verkort lesrooster volgen in het nieuwe schooljaar.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.