Schooltijden

Het lesrooster op het BRAVO! College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Een lesdag op het BRAVO! College Cranendonck duurt tot 14:55 uur. Op maandag en woensdag kunnen het zevende en achtste uur nog keuzewerktijd- of talentlessen gepland worden. Iedere lesdag bestaat uit zes lessen voor alle leerlingen. Privéafspraken plan je het beste na 16:00 uur. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt de les vervangen.

Om in alle rust pauze te houden, hanteren we vanaf 15 november 2023 onderstaande roosters:

Onderbouw Begin Einde   Bovenbouw Begin Einde
Les 1 08:45u 9:35u   Les 1 8:45u 9:35u
Pauze 9:35u 10:00u   Les 2 9:35u 10:25u
Les 2 10:00u 10:50u   Pauze 10:25u 10:50u

Les 3 Lezen/Nieuws

10:50u 11:55u   Les 3 Lezen/Nieuws 10:50u 11:55u
Pauze 11:55u 12:25u   Les 4  11:55u 12:45u
Les 4 12:25u 13:15u   Pauze 12:45u 13:15u
Les 5 13:15u 14:05u   Les 5  13:15u 14:05u
Les 6 14:05u 14:55u   Les 6  14:05u 14:55u
Ma & Wo
KWT (35 min)

Talentles (70 min)
14:55u 16:05u  

Ma & Wo
KWT (35 min)

Talentles (70 min)

14:55u 16:05u

Verkorte lessen


In verband met bijzondere activiteiten is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen. De lestijden van het verkort lesrooster volgen in het nieuwe schooljaar.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.