Schooltijden

Het lesrooster op het BRAVO! College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Je volgt elke dag zes lessen van 50 minuten. Na 15:00 uur is het mogelijk extra activiteiten te volgen. Hierbij kun je denken aan de sportklas, huiswerkklas, steunles, etc. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling een zevende uur heeft. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt de les vervangen.

BRAVO! College Cranendonck:
 
 

Les 1 08:45 - 09:35 uur
Les 2 09:40 - 10:30 uur
  Pauze
Les 3 10:55 - 11:45 uur 
Les 4 11:50 - 12:40 uur
  Pauze 

Les 5
Les 6

13:10 - 14:00 uur
14:05 - 14:55 uur

Les 7  15:00 - 15:50 uur

 

Een lesdag op het BRAVO! College Cranendonck duurt tot 14:55 uur. Iedere lesdag bestaat uit zes lessen voor alle leerlingen. Het kan voorkomen dat je het zevende uur een verplichte activiteit hebt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld steunlessen. Dit betekent dat privéafspraken pas na 15.50 uur gepland kunnen worden. De leerlingen die gekozen hebben voor deelname aan de sportklas, hebben dit één keer per week tijdens een zevende lesuur.

 

Verkorte lessen


In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen, met lessen van 40 minuten. 

BRAVO! College Cranendonck:
 

Les 1     08:45 - 09:25 uur
Les 2     09:30 - 10:10 uur
    Pauze
Les 3   10:35 - 11:15 uur
Les 4   11:20 - 12:00 uur
    Pauze
Les 5   12:30 - 13:10 uur
Les 6   13:15 - 13:55 uur
   
   
Les 7    14:00 - 14:40 uur

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!