Schooltijden

Het lesrooster op het BRAVO! College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Een lesdag op het BRAVO! College Cranendonck duurt tot 15:30 uur en op dinsdag tot 14:00 uur. Iedere lesdag bestaat uit zeven lessen voor alle leerlingen. Op dinsdag zijn dit vijf lesuren. Privéafspraken plan je het best na 16:00 uur. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt de les vervangen.

BRAVO! College Cranendonck:
 
 

Les 1 08:45 - 09:35 uur
Les 2 09:40 - 10:30 uur
  Pauze 
Les 3 10:50 - 11:40 uur
Les 4 11:45 - 12:35 uur
  Pauze
Les 5 13:05 - 13:55 uur
Les 6  14:00 - 14:50 uur 
Les 7 14:50 - 15:30 uur

Verkorte lessen


In verband met bijzondere activiteiten is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen. De lestijden van het verkort lesrooster volgen in het nieuwe schooljaar.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.